Afstemning i eIndkomst (02/01-14)

Månedligt indberettes løndata til eIndkomst. Via DSA-Løn kan man nemt danne filer med disse løndata. Vi har med stor tilfredshed kunnet konstatere, at DSA-Løn ikke på noget tidspunkt har haft mangler af nogen art i forhold til de beskrivelser af filformatet, som SKAT har oplyst til systemudviklere vedr. disse løndata.

Til gengæld har der været mulighed for andre fejlkilder. Bl.a.:

  • Nogle brugere har ikke betjent eIndkomstsystemet korrekt. 
  • Der er måske indberettet dobbelt i nogle perioder. 
  • Brugere har ikke oprettet nye ansatte i eIndkomstsystemet, inden løndata er sendt etc. etc.

For at undgå divergenser mellem indberettede oplysninger til eIndkomstsystemet vedr. skat og am-bidrag mv. og de tilbageholdte beløb via DSA-Løn anbefaler vi, at man månedligt afstemmer til eIndkomstsystemet. Dette vil lette den årlige afstemning betydeligt.

SKAT har udgivet en vejledning, der beskriver, hvorledes man kan afstemme i eIndkomstsystemet for bl.a. en lønkørsel eller et helt kalenderår. Denne vejledning kan hentes via linket nedenfor:

Afstemning i eIndkomst

Via DSA-Løn kan man danne en udskrift () over de indberettede oplysninger til eIndkomst. Med denne udskrift og afstemningsmuligheden under eIndkomst har man mulighed at lave en afstemning månedsvis eller for et helt kalenderår. 

Udskriften under DSA-Løn dannes under ved at vælge menuen og herunder . Herfra kan vælges udskrift for alle ansatte, eller for en medarbejdergruppe, ansættelsesgruppe eller for en aktuelt ansat. Ønskes udskriften dannet for et helt kalenderår skal lønkørslerne for kalenderåret markeres inden udskriften vælges.

Vi håber, at ovenstående informationer kan hjælpe med den endelige lønafstemning i forhold til eIndkomst

Åbningstider omkring jul og nytår (18/12-13)

Vi vil hermed gøre opmærksom på, at vi hos Dansk Skoledata går på juleferie 

fredag d. 20/12 kl. 14.00.

Firmaet er lukket mellem jul og nytår. Der vil altså ikke være mulighed for at få support i denne periode. I kan træffe os igen i det nye år fra mandag d. 6. januar 2014 kl. 8.30.

Det er muligt døgnet rundt at sende e-mails på dsd@skoledata.dk.  Mails vil blive læst mellem jul & nytår.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (16/12-13)

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af

  1. Feriepenge (ansatte med løbende afregning) (feriekonto) 
  2. ATP bidrag
  3. og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

 

Som tidligere omtalt skal der ikke længere indberettes direkte til Feriekonto. Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto.

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende via barsel.dk / arbejdsgiver.net kan overføres. Bemærk kun skoler med børnehaver under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk.

Åbningstider torsdag den 12. december (12/12-13)

Torsdag den 12/12 lukker vi ekstraordinært for telefonsupport kl. 13.00.

OverførselsService i december (11/12-13)

Grundet helligdagene omkring julen skal vi gøre opmærksom på, at sidste frist for at sende fil til OverførselsService i forbindelse med lønkørslen ult. december allerede er mandag den 23. december kl. 18. Vi anbefaler, om man får sendt fil til OverførselsService i god tid - f.eks. senest onsdag den 18. december.

BetalingsService i december (10/12-13)

Grundet helligdagene omkring julen skal vi gøre opmærksom på, at sidste frist for at sende fil til BetalingsService vedrørende opkrævning af Skolepenge mv. for januar 2014 allerede er onsdag den 18. december kl. 9. Vi anbefaler, om man får sendt fil til BetalingsService i god tid - f.eks. mandag den 16. december.

Import af skattekort for år 2014 (09/12-13)

I vejledningen Funktioner i DSA-Løn findes afsnittet . Her kan du læse om, hvordan man kan downloade skattekort fra eIndkomst og efterfølgende importere dem i DSA-Løn.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Funktioner i DSA-Løn.

Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (06/12-13)

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 4. kvartal 2013 skal sendes senest fredag den 3. januar 2014.

Selve dannelsen af indberetningen kan som bekendt udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen.

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning.

Kontoret lukket 6. december (05/12-13)

Fredag den 6. december har kontoret lukket pga. internt møde. Det vil derfor ikke være muligt at kontakte os telefonisk denne dag.

Nyheder i DSA-Elev (27/11-13)

Seneste version af DSA-Elev indeholder bl.a. følgende nyheder:

1) Fakturaer og kontoudtog kan nu sendes pr. mail:
Under debitorer kan der nu sendes kontoudtog og fakturaer pr. mail til debitorer, der er markeret som følger: .

Vælges fra udskriftsmenuen sendes udskriften pr. mail til de debitorer, der er markeret som vist ovenfor i den udvalgte debitormængde.

Vælges fra udskriftsmenuen sendes udskriften pr. mail til de debitorer, der er markeret som vist ovenfor i den udvalgte debitormængde, og samtidig printes på papir udskriften til resten af debitorerne i den udvalgte debitormængde.

Ønskes ved samme lejlighed en kopi af de udskrifter, der bliver sendt pr. mail, sættes følgende flueben:

Vælges fra udskriftsmenuen udskrives til samtlige debitorer i den udvalgte debitormængde.

2) Indmeldelsesdatoer på Oplysningsseddel.

Det er nu muligt at få påført elevens indmeldelsesdato på oplysningssedlerne.

3) Programmet er nu klar til at synkronisere med DSA-Ventelisten m.h.t. søskende.

Skoler, der anvender DSA-Ventelisten, kan nu få synkroniseret søskenderelationer automatisk i DSA-Ventelisten. Første man starter DSA-Elev pr. dag, vil DSA-Elev sende oplysninger om søskende til DSA-Ventelisten. Herved vil man altid have korrekte søskendeforhold opdateret i DSA-Ventelisten - helt automatisk.