DSA-Karaktersystemet. Supportside. (20/04-04)

Mange skoler har spurgt os om bemærkningsfeltet på prøvekarakterlisterne i forhold til elevernes evt. anvendelse af PC´ere. Læs mere herom på supportsiden for DSA-Karaktersystemet her på vores hjemmeside (Support -> DSA-Karakter).

Ved et tryk på efterfølgende link kommer du direkte til supportsiden: [Link utilgængeligt]Supportside for DSA-Karakter.

DSA-Finans. Ny version på vej. (16/04-04)

Vi påregner at udsende en helt ny udgave af DSA-Finans-programmet inden for de næste 2 til 3 uger. Programmet er som udgangspunkt det samme, som brugerne kender nu (version 2.07). Men programmet er nu udviklet ved hjælp af nyeste teknologier inden for udviklingsværktøjer. Der er således rent teknisk tale om et helt nyt program, som vi har lagt mange resourcer i. Programmet er på en lang række områder blevet optimeret. Med den nye udgave vil mange brugere opleve en markant hastighedsforøgelse af visse rutiner. Informationer fra program til brugere under afviklingen er blevet markant forbedret. Der er rettet mindre uhensigtsmæssigheder og nye nyttige features er kommet til. Her på vores hjemmeside vil du blive informeret om det videre forløb i forbindelse med selve udsendelsen af programmet.

DSA-Karaktersystemet. Ny supportside. (15/04-04)

Her på vores hjemmeside har vi (under Support -> DSA-Karakter) oprettet en ny supportside dedikeret til DSA-Karaktersystemet. På siden vil man finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi ofte bliver stillet. Vi håber, brugere af DSA-Karaktersystemet vil bruge lidt tid på siden. Mange brugere vil ganske givet finde svar på nogle af spørgsmål, som man selv står med; - andre bliver måske inspireret til at bruge / udnytte programmet mere smidigt.

På supportsiden kan man allerede nu læse om, hvordan det er muligt med udgangspunkt i den enkelte elev, at påføre prøvehold hhv. karakterer. Specielt skoler, der får mange nye elever ind i de store klasser, er denne mulighed til stor hjælp. Ved et tryk på efterfølgende link kommer du direkte til den nye supportside: [Link utilgængeligt]Supportside for DSA-Karakter.

Nyt lønsystem på vej (30/03-04)

Vi har igennem det seneste lille år arbejdet med at udvikle et nyt lønsystem, der skal erstatte det nuværende lønsystem (SK-Lønsystem). Vi har indtil nu brugt mere end 2000 mandetimer på at udvikle programmet. Vi forventer, at programmet bliver gjort endelig færdigt til brug i sidste halvdel af år 2004. Vi vil løbende på vores hjemmeside underrette skolerne om det videre forløb.

Som med vore tidligere udviklinger baserer vi også udviklingen af det nye lønsystem på vort indgående kendskab til de konkrete forhold på de frie & private skoler. Igennem mere end 18 år har vi opbygget en specialviden omkring administrative rutiner på skolerne. På det lønmæssige område gælder det både de almindelige generelle regler (skatteforhold, ferieforhold etc.) såvel som de specifikke forhold, der gør sig gældende på de forskellige overenskomstområder (lærere, ledere, pædagoger etc.) herunder pensionsforhold mv.

Vi har igennem årerne oplevet et stigende behov for support på det lønmæssige område. Det ser vi som en naturlig udvikling, da lovgrundlaget på området er kraftigt stigende og til stadighed i forandring. Der er ikke noget at sige til, at man som lønberegner kan blive usikker på mange forhold i forbindelse med lønberegning. Når lønberegnere på skolerne samtidig har andre funktioner, kan det være svært at være helt ajour med de gældende regler. Er man nyansat til jobbet som lønberegner, vil det næsten være umuligt at bestride funktionen uden hjælp udefra, med mindre man har års erfaring fra en tilsvarende skole. Vi har adskillige gange oplevet, at selv nyansatte, der har kørt løn inden for andre overenskomstområder, føler sig meget usikre, når de nu står "helt alene" med lønberegningen på skolen med overenskomstforhold, som man af gode grunde ikke har noget kendskab til.

Vores supportfunktion på lønområdet er efterhånden af rådgivningsmæssig karakter mere end den er af betjeningsmæssig art. Rådgivningen foregår telefonisk og i stigende grad via de orienteringsskrivelser vi udsender. Orienteringsskrivelserne indeholder bl.a. oplysninger om nye lønsatser, pensionsændringer, ændringer i overenskomster i øvrigt og hvilke konsekvenser, det får i forbindelse med lønberegning, og hvordan man i øvrigt bruger lønprogrammet i forbindelse med de ændrede forhold.

Vi bruger mange ressourcer på at holde os ajour med viden på området. Det vil vi fortsat gøre for at kunne rådgive skolerne og for løbende at have den viden, der skal til for at holde programfunktionalitet ajour på vore lønsystemer.

Det nye program vil være udviklet med nyeste teknologier. På det betjeningsmæssige og udskriftmæssige vil programmet følge gængse Windows-standarder.

Brugere af SK-Lønsystem vil som minimum kunne bruge det i såvel 2004 som 2005. Med hensyn til overgang til det nye program skal vi nok melde nærmere ud herom. Men kan allerede nu røbe, at vi planlægger en økonomisk overgangsfase svarende til det, vi gjorde ved overgangen fra de tidligere programmer (SK-Elev, SK-Finans mv.) til de nuværende Windows-programmer.

Vi glæder os meget til at fortælle mere om det nye program her på vores hjemmeside.

Adresseændring til Uddannelsesstyrelsen (DSA-Karakter) (26/03-04)

Tidligere (indtil februar 2003) skulle post til Uddannelsesstyrelsen stiles til:

Undervisningsministeriet

Uddannelsesstyrelsen

Att.: Folkeskolens afsluttende prøver

Frederiksholms Kanal 26

1220  København K.

Den nye adresse er:

Undervisningsministeriet

Kontor for eksamen og tilsyn (KET)

Folkeskolens afsluttende prøver

Frederiksholms Kanal 26

1220  København K.

Adressen skal bl.a. anvendes i forbindelse med indsendelse af tekstopgivelser, undervisningsbeskrivelser mv. Den nye adresse skal ændres i DSA-Karaktersystemet. Herved bliver adressen også ændret på de relevante blanketter. Hvis du ikke allerede har ændret adressen, bør du gøre det nu. Du ændrer adressen på følgende måde:

Gå ind i DSA-Elevsystemet med rettigheder som administrator. Vælg Systemadm. ® Opsætning. Vælg her fanen Indberetninger. Øverst under fanen indberetninger ændres adressen som vist nedenfor:

DSA-Karaktersystemet og de afsluttende prøver 2004 (24/03-04)

 

Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets publikation: Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2004 kan vi oplyse, at der ikke er sket ændringer i procedurerne omkring prøverne. Det betyder, at skolerne kan anvende DSA-Karaktersystemet i den nuværende udgave. Den nuværende udgave er identisk med DSA-Elevsystem (version 1.86), som vi orienterede om her på vores hjemmeside 08/03-2004. Har du fået opdateret til denne version, kan DSA-Karaktersystemet anvendes til prøverne maj/juni 2004. Nærmere oplysninger om prøvernes afvikling mv. kan fås i Undervisningsministeriets publikation: Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2004. Denne publikation kan hentes på flg. link: http://pub.uvm.dk/2003/orientering/

Om anvendelse af DSA-Karaktersystemet henvises bl.a. til DSA-Manualen. Denne kan hentes via flg. link: [Link utilgængeligt]http://www.skoledata.dk/Support/Produkter/DSA1/DSAElev/DSA-Elev%20manual.chm

Skoler, der anvender DSA-Karaktersystemet, skal kun indkøbe afgangsbeviserne (evt. bilag til afgangsbeviserne - valgfrit). Alle andre blanketter dannes af programmet. De blanketter, som programmet danner, er godkendt af Undervisningsministeriet. De afgangsbeviser, der skal anvendes i år, er de samme som sidste år (09/00 7302-161). Har man overskydende afgangsbeviser liggende, kan disse altså anvendes. Afgangsbeviser bestilles hos:

Kommuneinformation

Sommerstedgade 5

1718  København V

Tlf. nr. 33 11 38 00

Fax. nr. 33 28 03 01

Oversigt over blanketter til prøverne kan hentes på flg. link: http://pub.uvm.dk/2003/orientering/15.html

M.h.t. den automatiske indberetning af prøveprotokoller via internettet har Undervisningsministeriet ikke udsendt nye oplysninger herom. DSA-Karaktersystemet kan derfor anvendes hertil på samme måde, som man kunne sidste år. Kommer der ændringer fra Undervisningsministeriets side, vil vi selvfølgelig foretage de nødvendige ændringer.

Løntabel gældende pr. 1. april 2004 (19/03-04)

Løntabellen er nu klar til brugere af SK-Månedsløn. Satserne er hentet fra Finansministeriets lønoversigter 1.april 2004, som vi modtog et prøvetryk af her fredag den 19. marts. Vi har arbejdet på højtryk og fået lavet vejledning og løntabeller.

Det foreslås at vejledningen downloades til skrivebordet (se nærmere herom sidst i nærværende tekst). Når vejledningen er hentet kan man forlade vores hjemmeside. Nu findes følgende ikon på skrivebordet:

Vejledningen pakkes ud ved at dobbeltklikke på ikonet.

Nu indtastes en kode, der kan fås ved henvendelse til os enten pr. e-mail dinnab@skoledata.dk eller på telefon 86 44 80 99. 

Tryk på knappen

Via knappen udpeges Afslut med

Tryk på knappen . Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Du kan "bladre" i vejledningen og evt. udskrive de afsnit du ønsker. I vejledningen findes bl.a. et hovedafsnit Bilag. Her findes en lang række af grundlønninger og løntillæg, der har relevans for skolerne.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende ord: [Link utilgængeligt]Vejledning.

Til de brugere, der har oplyst os deres e-mail adresser, er sendt e-mails til dem om nyheden indeholdende koden, der skal anvendes for at pakke vejledningen ud. Vi sidder klar ved telefonerne og vil være skolerne behjælpelige med evt. spørgsmål. Vi må forvente en del pres på telefonerne. Vi vil forsøge at hjælpe skolerne så hurtigt, som det er os muligt.

Sidste nyt vedr. løntabel pr. 1. april 2004. (18/03-04)

Som vi oplyste om her på vores hjemmeside den 11/03-2004, forventede vi at få de officielle lønoversigter ult. sidste uge. Vi har desværre ikke modtaget noget fra Personalestyrelsen endnu! Vi har næsten dagligt været i kontakt med Personalestyrelsen. Fra Personalestyrelsen får vi hele tiden at vide, at der er fundet småfejl, og at de venter på den endelige korrektur. Vi bruger faktisk rigtig mange ressourcer på at holde os ajour med, hvor langt man er. I mandags fik at vide, at vi kunne have lønoversigterne selv samme dag eller senest i tirsdags (16/03-2004). Status er, at vi i morgen skulle modtage lønoversigterne fra Personalestyrelsen.

Vi er opmærksomme på, at der allerede er udgivet diverse lønoversigter fra forskellige organisationer. Men vi kan også se, at der i disse lønoversigter er visse fejl. Vi vil gerne kunne udgive de helt rigtige tal til skolerne. Det er årsagen til, at vi venter på de endelige lønoversigter.

Vi tror på, at lønoversigterne kommer i morgen tidlig her til os. Vi har allerede forberedt alt, hvad der skal udsendes sammen med lønoversigterne til skolerne. Holder tingene stik, forventer vi at kunne udgive lønoversigterne til brug i SK-Lønsystemet i løbet af fredag den 19/03-2004. Senest mandag morgen den 22/03-2004 vil alt ligge klar til skolerne. Vi vil altså blive en halv til en hel dag forsinket i forhold til det, vi oplyste den 11/03-2004.

Vi kan kun beklage at sagsforløbet trækker ud, men det er ikke os, der er den forsinkende faktor.

Åbningstider omkring påsken 2004 (12/03-04)

Hverdagene (mandag den 5. april, tirsdag den 6. april & onsdag den 7.april) før Skærtorsdag holder kontoret lukket.

Der vil altså ikke være mulighed for at få support i denne periode. Så har I nogle ting, I skal have afklaret vedr. løn, PBS m.v., bedes I kontakte os, inden vi går på ferie.

Vi ønsker jer alle en god påske.

Vedr. løntabel pr. 1. april 2004. (11/03-04)

Vi kan hermed oplyse, at vi har haft kontakt med Personalestyrelsen vedr. Finansministeriets lønoversigter 1. april 2004, der som bekendt danner det officielle grundlag for lønninger indenfor De frie & private Skoler. Lønoversigterne er i denne (uge 11) sendt til endelig korrektur & godkendelse. De forventes retur ult. uge 11. Det er aftalt, at med mindre der opstår problemer, vil vi modtage et prøvetryk snarest herefter. Vi forventer på denne baggrund, at vi senest fredag den 19. marts vil have løntabeller klar her på vores hjemmeside, der som sædvanlig kan hentes (downloades) til brug i SK-Lønsystemet. Kommer der ændringer til denne køreplan, vil det blive meddelt her på vores hjemmeside.

Reguleringsfaktoren pr. 1. april 2004 er 1,154677. Reguleringsfaktoren er officiel. På denne baggrund vil man allerede nu kunne beregne de nye beløb for undervisningstillæggene. De skoler, der anvender vort regneark vedr. undervisningstillæg, skal blot ændre reguleringsfaktoren i regnearket under generelle tal, og samtlige ansattes undervisningstillæg er beregnet. Se nedenfor: 

Øvrige tillæg, der måtte være afhængige af reguleringsfaktoren, kan med fordel beregnes og gøres klar til april lønnen.

Husk, at lønninger ult. marts er for de forud lønnede, og de bagud lønnede skal først tilrettes ult. april!