Åbningstider i uge 7 og 8 (07/02-14)

I uge 7 vil vi have følgende åbnings-/lukketider:

Mandag den 10/02, tirsdag den 11/02 og onsdag den 12/02 holder vi lukket.

Torsdag den 13/02 holder vi åben fra kl. 08.30 til kl. 12.30 og igen fra 14.00 til kl. 15.00.

Fredag den 14/02 holder vi åben fra kl. 08.30 til kl. 13.00.

I uge 8 vil vi have følgende åbnings-/lukketider:

Mandag den 17/02, tirsdag den 18/02 og onsdag den 19/02 holder vi lukket.

Torsdag den 20/02 holder vi åben fra kl. 08.30 til kl. 12.30 og igen fra 14.00 kl. 15.00.

Fredag den 21/02 holder vi åben fra fra kl. 08.30 til kl. 13.00.

Generelt opfordrer vi til, at skolerne i forbindelse med support sender en mail eller en supportformular. Det er langt hurtigere og mindre frustrerende! Mails vedr. support følger vi op på lige så hurtigt, som hvis man ringer. Når vi modtager mails vedr. support kan vi på forhånd se, hvad supporten omhandler, og vi kan derfor sørge for, at skolen bliver ringet op af en person, der kan svare på spørgsmålet. Denne mulighed er naturligvis ikke til stede ved en opringning!

Vi checker vore mails næsten døgnet rundt. Står man med et meget akut problem uden for vore almindelige åbningstider, kan man forvente at få kontakt med os via en mail. Dette er naturligvis ikke muligt via en telefon med telefonsvarer uden for vore åbningstider!

Mails og supportformularer kan sendes døgnet rundt!!

Mails vedr. support sendes til support@skoledata.dk 

Supportformularer kan dannes ved at klikke på følgende ord: Supportformular.

Værdi af fri telefon (22/01-14)

Værdi af fri telefon er fra 1. januar 2014 steget fra Kr. 208,33 til Kr. 216,67 pr. måned. Denne ændring vil automatisk blive opdateret i DSA-Løn med den seneste version af programmet. Skoler, der har afsluttet løn for januar, vil med næste lønkørsel automatisk få korrektioner vedrørende værdi af fri telefon for berørte ansatte. Man skal altså ikke foretage noget i denne her forbindelse. DSA-Løn sørger automatisk for evt. korrektion.

Gruppelivspræmie aftale 26001 (21/01-14)

Gruppelivspræmien for gruppelivsforsikringen aftale 26001 for øvrigt personale på De Frie Grundskoler er fra 1. januar 2014 steget fra Kr. 149 til Kr. 153. Denne ændring i præmien vil automatisk blive opdateret i DSA-Løn med den seneste version af programmet.

Ny version af DSA-Løn (17/01-14)

Seneste version af DSA-Løn indeholder bl.a. følgende nyheder:

  • Programmet er nu tilrettet i forhold til de ændrede betalingsforhold for indbetaling af pension for ansatte med pension i Efterlønskassen. Dvs. der bliver nu fremover indbetalt til Statens Administrations konto (0216 - 40 69 17 68 44). Der bliver overført et samlet beløb. Som adviseringstekst til Statens Administration påføres skolens navn. Dette er ifølge aftale med Statens Administration. Vi har ikke rettet i betalingsdagen. Dette kan dog ændres efter ønske. Ændring heraf gøres under Opsætning -> fanen betalingsmodtagere. Herunder udpeges Efterlønskassen. Via knappen "Ret" kan betalingsdagen ændres. Betalingsfristen er senest den 5. i den efterfølgende måned.
  • Fra januar 2014 ændres pensionsprocenten fra 13,63 % til 14 % for ansatte, der er omfattet af / følger 3F overenskomsten. Denne ændring bliver automatisk udført af DSA-Løn. Bemærk at ændringen kun udføres for ansatte, der følger skalatrinnene (14,17,20) beskrevet i 3F overenskomsten.

Indberetninger til Danmarks Statistik (16/01-14)

Fra den 16/01-14 kl. 11:15 kan ny version af DSA-Løn downloades. Med denne version er det muligt at indberette Lønstatistik (strukturstatistik) for ansatte, der har været lockoutede i 2013, sådan som Danmarks Statistik ønsker det.

Dannelse af Lønstatistik (strukturstatistik) til Danmarks Statistik skal for 2013 foretages på helt samme måde som tidligere år. Dvs. brugere, der har DSA-Løn/stat-modulet, ganske enkelt skal følge vores vejledning. Vejledningen kan hentes via følgende link:

Vejledning til lønstatistik

Koden til vejledningen er sendt pr. mail.

Det bør for alle være tilstrækkeligt at følge anvisningerne i vejledningen under afsnittet "Fildannelse til DST" (side 7). Nemmere kan det vist ikke være!

Indsendelse af indberetningen kan foretages som beskrevet i afsnittet "Indsendelse af fil til DST" (side 7).

Danmarks Statistik vil dog foretrække, at man sender filen via følgende link:

Upload filer via CEMOS.WEB  

Vejledning til at sende filen via linket ovenfor kan hentes via følgende link:

Vejledning til Upload filer via CEMOS.WEB

Bemærk sidste frist for indsendelse af lønstatistikken er mandag den 20. januar 2014.

Skoler, der også skal indberette fraværsstatistik, skal foretage det på helt samme måde som sidste år; og dermed tilsvarende som beskrevet overfor.

Bemærk sidste frist for indsendelse af fraværsstatistikken er fredag den 21. februar 2014.

Er det første gang skolen indberetter, beder Danmarks Statistik om, at man også indberetter medievalg. Dette kan bl.a. foretages via nedenstående link:

Indberet medievalg.

Som medie skal her vælges: Indkøbt lønsystem

Som Leverandør/system vælges: Dansk Skoledata Aps.

I DSA-Løn under -> findes links til Danmarks Statistik vedrørende Løn- og fraværsstatistik.

Notot til DSA-Lon-DKstat.exe (1,69 mb)

Eksport af standpunktskarakterer til optagelse.dk (15/01-14)

Fra den 16/01-14 kan ny version af DSA-Elev downloades. Med denne version kan man automatisk sende standpunktskarakterer til optagelse.dk.

Vejledning til brug i forbindelse med fil til UNI-Login og automatisk afsendelse af karakterer til optagelse.dk kan nu hentes her fra vores hjemmeside.

Vejledningen kan hentes ved at klikke på efterfølgende ord: Vejledning.

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).

NB. ZIP-filen man fik gemt først kan nu slettes.

Efterlønskassen (14/01-14)

Skoler, der indbetaler pension til Efterlønskassen, skal fremover indbetale pensionerne til Statens Administration. Skolerne har i denne forbindelse modtaget et brev fra Statens Administration. Vi er selvfølgelig på forkant - også her. Vi udsender i løbet af næste uge en ny version af DSA-Løn/Komm, der automatisk foretager de nødvendige ændringer. Det betyder, at skoler, der anvender OverførselsService og indbetaler til Efterlønskassen, automatisk vil få beløbet overført til Statens Administration i forbindelse med de kommende lønkørsler.

Bemærk at Statens Administration ønsker, at man sender pensionsspecifikationer vedrørende indbetaling af pension til følgende mailadresse: pension@statens-adm.dk  

Lønstatistik til Danmarks Statistik (08/01-14)

Vi er netop i dag blevet kontaktet af Danmarks Statistik vedrørende lønstatistik (strukturstatistik) til Danmarks Statistik (DST) for 2013. Man er fra Danmarks Statistik blevet opmærksomme på, at de ikke har fået taget stilling til, hvordan de vil have indberettet for ansatte, der har været lockoutede. Vi har drøftet dette forhold med DST. Da ansatte i forbindelse med en lockout reelt set er at betragte som fratrådte / opsagte, så skal lønstatistikken udtrykke dette forhold.

Pt. understøtter DSA-Løn/stat af gode grunde ikke forholdet omkring lockoutede. Vi forventer, at vi i løbet af næste uge har en ny version klar af DSA-Løn/stat, der løser forholdet omkring ansatte, der har været lockoutede. Vi vil på vores hjemmeside informere om, når en ny version er klar. 

Indtil da vil vi anbefale, at man venter med at danne fil med lønstatistik (strukturstatistik) til Danmarks Statistik (DST) for 2013. Skoler, der allerede har indsendt fil med lønstatistik (strukturstatistik) til Danmarks Statistik (DST) for 2013, skal gensende filen til DST, når man har opdateret til den version af DSA-Løn/stat, der løser problemet vedrørende de lockoutede.

NB. Har man ikke haft ansatte overhovedet, der har været omfattet af lockouten, kan man selvfølgelig godt allerede nu foretage indberetning af lønstatistik (strukturstatistik) til Danmarks Statistik (DST) for 2013.

Ændrede åbningstider mandag til torsdag i uge 2 (06/01-14)

Mandag den 06/01 holder vi åben fra kl. 08.30 til kl. 12.30 og igen fra 13.30 kl. 15.00.

Tirsdag den 07/01 holder vi åben fra kl. 08.30 til kl. 12.30 og igen fra 13.30 kl. 15.00.

Onsdag den 08/01 holder vi åben fra kl. 08.30 til kl. 12.30 og igen fra 13.30 kl. 15.00.

Torsdag den 09/01 holder vi åben fra kl. 08.30 til kl. 12.30 og igen fra 13.30 kl. 15.00.

Generelt opfordrer vi til, at skolerne i forbindelse med support sender en mail eller en supportformular. Det er langt hurtigere og mindre frustrerende! Mails vedr. support følger vi op på lige så hurtigt, som hvis man ringer. Når vi modtager mails vedr. support kan vi på forhånd se, hvad supporten omhandler, og vi kan derfor sørge for, at skolen bliver ringet op af en person, der kan svare på spørgsmålet. Denne mulighed er naturligvis ikke til stede ved en opringning!

Vi checker vore mails næsten døgnet rundt. Står man med et meget akut problem uden for vore almindelige åbningstider, kan man forvente at få kontakt med os via en mail. Dette er naturligvis ikke muligt via en telefon med telefonsvarer uden for vore åbningstider!

Mails og supportformularer kan sendes døgnet rundt!!

Mails vedr. support sendes til dsd@skoledata.dk

Supportformular kan dannes ved at klikke på følgende ord: Supportformular.

Statistikmodul til DSA-Løn (03/01-14)

Brugere af DSA-Løn har mulighed for at tilkøbe modulet DSA-Løn/DK-stat. 

Med DSA-Løn/DK-stat kan man foretage indberetning til Danmarks Statistik af:

  • Årlig lønstatistik (strukturstatistik)
  • Kvartalsvis lønstatistik (konjunkturstatistik)
  • Fraværsstatistik

Som arbejdsgiver skal man som minimum indberette den årlige lønstatistik. Her udover kan Danmarks Statistik bede arbejdsgivere om at foretage indberetning af den kvartalsvise lønstatistik og evt. fraværsstatistik.

Med DSA-Løn/DK-stat er man sikret, at uanset hvad man skal indberette til Danmarks Statistik, så vil det kunne gøres enkelt og automatisk! 

Med DSA-Løn/DK-stat kan der spares rigtig mange timer årligt i forhold til de påtvungne opgaver til Danmarks Statistik.

Udover funktionerne beskrevet ovenfor kan DSA-Løn/DK-stat også bruges internt i forhold til:

  • Sygestatistik
  • Omsorgsdage
  • o.m.a

Bemærk at modulet kan bruges vedr. løndata for 2013, såfremt man har anvendt DSA-Løn i hele kalenderåret 2013!

Ønsker man fremad rettet at bruge modulet i forhold til sygestatistik, omsorgsdage o.m.a., kan det anbefales at starte med modulet snarest muligt i 2014.

Bestilling og pris på DSA-Løn/DK-stat kan fås ved henvendelse pr. mail til dsd@skoledata.dk .

Oplys i mail til dsd@skoledata.dk skolens aktuelle elevtal.

NB! Skoler, der endnu ikke har bestilt modulet og ønsker at bruge modulet for kalenderåret 2013 til indberetning af strukturstatistikken, kan endnu nå at få gavn af modulet!!