Fejl hos UNI-C rettet (02/04-14)

Vi har netop fået besked fra UNI-C om, at de har fået rettet deres fejl i forbindelse med modtagelse af data til UNI-Login. Det skulle altså nu ifølge UNI-C igen være muligt at sende data til UNI-Login.

Ny version af DSA-Elev (01/04-14)

Seneste version af DSA-Elev indeholder bl.a. følgende nyheder:

 • Der er nu åbnet op for udskrifter af afgangsbeviser, prøveprotokoller, projektopgaver mv. for skoleåret 2013/2014.
 • På oplysningssedlen vises nu forældremyndighed for kontaktpersoner, når der udskrives for en enkelt elev.
 • På oplysningssedlen kan man nu selv definere overskriften vedrørende kontaktpersoner. Ønskes ingen overskrift kan den helt slettes.
 • Under Elever: Alle menupunkter, der virker efter en gruppesøgning, er flyttet til en ny menugruppe:

Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (01/04-14)

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 1. kvartal 2014 skal sendes senest tirsdag den 15. april 2014.

Selve dannelsen af indberetningen kan som bekendt udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen.

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning.

Fejl hos UNI-C (31/03-14)

Man kan pt. ikke sende data til UNI-Login. Det skyldes en fejl hos UNI-C. De er ved at rette fejlen. Hvornår UNI-C får løst deres problem, ved vi ikke. Men når vi får oplysninger fra UNI-C herom, vil vi informere om det her på vores hjemmeside.

Åbningstider torsdag den 27. marts (25/03-14)

Torsdag den 27/03 lukker vi ekstraordinært for telefonsupport kl. 13.00.

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (20/03-14)

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af

 1. Feriepenge (ansatte med løbende afregning) (feriekonto) 
 2. ATP bidrag
 3. og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

 

Som tidligere omtalt skal der ikke længere indberettes direkte til Feriekonto. Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto.

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende via barsel.dk / arbejdsgiver.net kan overføres. Bemærk kun skoler med børnehaver under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk.

Ventelisten (18/03-14)

DSA-Elev kan automatisk synkronisere med DSA-Ventelisten f.s.v.a. søskendes cpr. numre. 

Under DSA-Elev -> -> Fanen foretages opsætning af synkroniseringen. 

Har du brug for hjælp hertil så send en mail til support@skoledata.dk.

Herefter vil DSA-Elev dagligt (ved opstart) sende cpr. numre til DSA-Ventelisten. Under DSA-Ventelisten vil man ud for søskendes cpr. numre se, om den pågældende søskende går på skolen eller er på ventelisten. Det er herved nemt at få et overblik over søskende forhold. Under DSA-Ventelisten kan eleverne sorteres efter søskende ved et klik på kolonneoverskriften "Søskende".

Seneste vejledning til DSA-Ventelisten kan hentes her: DSA-Ventelisten v5

Heri beskrives mange af de nye funktioner i DSA-Ventelisten.

Ny version af DSA-Løn (16/03-14)

Seneste version af DSA-Løn indeholder bl.a. følgende nyheder:

 • Ny lønreguleringsfaktor fra 1. april 2014. Det betyder, at samtlige løndele, der er afhængige af lønreguleringsfaktoren automatisk bliver reguleret fra den 1. april 2014.
 • Nye pensionsprocenter for pædagogisk personale fra 1. april 2014. Ifølge Overenskomsten mellem Forhandlingsenheden og BUPL sker der fra 1. april 2014 mindre stigninger i pensionsprocenterne. De nye pensionsprocenter bliver automatisk opdateret for personale omfattet af overenskomsten. 
 • Indberetning af sundhedsforsikring (skattekategori 26) bliver nu korrekt indberettet til SKAT.
 • Ny wizard til jobskifte. Der er nu muligt via en wizard at foretage jobskifte for en ansat. Via wizarden kommer alle relevante oplysninger nu med over på den nye ansættelse - herunder også feriegivende beskæftigelsesgrad.
 • Indberetning til Fordelingssekretariatet. De Frie Grundskoler kan nu filindberette til Eunomia. Nærmere herom senere i form af en vejledning.

Ventelisten (14/03-14)

 • Med seneste version af DSA-Ventelisten er det nu muligt at redigere i elever, der står som aspiranter. Under fanen Aspiranter findes knappen .
 • Har du brug for at sende mails ud til forældre, der ikke har fået optaget deres barn på skolen til næste skoleår, så er det nu også muligt. Der kan sendes en mail til disse forældre, som giver dem mulighed for at slette deres barn på ventelisten. Alternativt kan forældrene rette og gemme deres oplysninger, således at barnet bevarer pladsen på ventelisten. Ved denne handling opskrives barnet ikke til næste skoleår. Med denne mulighed får man altså mulighed for at få "ryddet" op i ventelisten, efter man har sikret sig elever til det kommende skoleår. Har du brug for nærmere oplysninger til denne mulighed så send en mail til support@skoledata.dk

Supportmails (17/02-14)

Fra uge 8 vil vi begynde at bruge et nyt supportsystem. Fremover vil vi derfor anbefale, at man i stedet for at bruge mailadressen DSD@skoledata.dk til support, anvender mailadressen support@skoledata.dk. Supportformularen her på vores hjemmeside kan naturligvis stadigvæk bruges. Og det er naturligvis også de samme personer her i Dansk Skoledata, der supporterer.