Vejledning til afgangsbeviser 2014 mv. (29/05-14)

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af afgangsbeviser, indberetning af karakterdata til UNI-C Statistik & Ananlyse mv.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Afgangsbeviser mv 2014

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail ( dsd@skoledata.dk).

Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder (28/05-14)

DSA-Løn er det mest avancerede & smidige lønsystem. Dette gælder også i forhold til ansattes løn i ferieperioder. Som princip skal man intet udregne i ferieperioder. Man skal blot oplyse DSA-Løn om, hvornår ansatte holder ferie og går på arbejde igen. Så klarer DSA-Løn resten! Dette gælder også for ansatte, der ikke har optjent ret til fuld løn under ferier. Udregninger vedr. deltidsbeskæftigedes ferieløn klarer programmet også automatisk.

I forbindelse med skoleårets afslutning skal de ansattes endelig beskæftigelsesgrad opgøres. Opgørelse for læreres undervisningstillæg for skoleåret skal ligeså opgøres. Med DSA-Løn er de heraf afledte udregninger af de ansattes evt. manglende løn- og pensioner en saga blot. DSA-Løn kan foretage disse udregninger helt automatisk. Nemmere kan det vist ikke være!

For brugere af DSA-Løn bliver der nu igen tid til at tænke på de kollegaer, der endnu ikke bruger DSA-Løn, men må sidde og foretage alle disse manuelle beregninger midt i den varme sommertid!

Hvordan man får DSA-Løn til foretage alle disse tidskrævende beregninger automatisk, kan brugere af DSA-Løn læse mere om i følgende vejledninger:

NB! Ferieperioden for lærere, børnehaveklasseledere og intervallønnede er, hvis intet andet er aftalt i 2014, fra den 04-07-2013 til og med den 07-08-2013. D.v.s. at der under de ansattes status skal indskrives følgende:

Vi opfordrer brugere af DSA-Løn til at læse vejledningerne inden løn i ferieperioden skal afvikles.  Ønsker man hjælp til ovenstående, anbefaler vi, at man snarest pr. mail retter henvendelse til os, så vi kan lave aftaler herom. Spørgsmål til vejledningerne mv. sendes pr. mail til dsd@skoledata.dk).

Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag (27/05-14)

Fredag den 30. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, holder kontoret lukket.

Der vil altså ikke være mulighed for at få support denne dag.

BetalingsService i maj (15/05-14)

Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag er ikke en bankdag. Det betyder, at sidste frist for at sende fil til BetalingsService i forbindelse med skolepengeopkrævninger mv. for juni 2014 allerede er onsdag den 21. maj kl. 9. Vi anbefaler, at man får sendt fil til BetalingsService i god tid - f.eks. senest mandag den 19. maj.

OverførselsService i maj (14/05-14)

Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag er ikke en bankdag. Det betyder, at sidste frist for at sende fil til OverførselsService i forbindelse med lønkørslen ult. maj allerede er mandag den 26. maj kl. 18. Vi anbefaler, at man får sendt fil til OverførselsService i god tid - f.eks. senest fredag den 23. maj. Ovenstående gælder for skoler, der udbetaler lønnen den sidste bankdag. Udbetaler man løn tidligere rykkes fristerne tilsvarende.

NB! DSA-Løn er naturligvis med seneste version forberedt for, at fredagen efter Kristi Himmelfartsdag ikke er en bankdag.

Ny version af DSA-Kreditor (02/05-14)

Seneste version af DSA-Finans/Kreditor indeholder bl.a. følgende nyheder:

  • Anvendes finansbilagsnumre kan man nu se og ændre bilagsnummeret under oprettelse af fakturaer.
  • Uafhængig af valg af bilagsnumre kan man vælge, at betalte fakturaer får samme bilagsnummer som den oprindelige faktura. Ønskes denne option gøres det under -> -> Fanen . Her sættes følgende flueben:
  • Under -> -> Fanen . Her kan man nu se og rette hvilket bilagsnummer, der vil blive foreslået af programmet, når næste faktura dannes. Dette under forudsætning af, at der er valgt uafhængige bilagsnumre.

Vejledning til prøvekarakterer 2014 (24/04-14)

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med prøvekarakterer, projektopgaver mv.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Vejledning prøvekarakterer 2014

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. e-mail (support@skoledata.dk).

NB. ZIP-filen man fik gemt først kan nu slettes.

Vejledning til standpunktskarakterer 2014 (23/04-14)

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med oprettelse af standpunktskarakterer.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Vejledning standpunkt 2014.

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. e-mail (support@skoledata.dk).

NB. ZIP-filen man fik gemt først kan nu slettes.

Ansættelsesregisteret: Vejledning til DSA-Løn (21/04-14)

Med seneste version af DSA-Løn er det nu muligt at danne en fil over ansattes løndele, der skal indberettes til ajourføring i Ansættelsesregisteret. Filen med de ansattes løndele kan importeres direkte til Ansættelsesregisteret.

Funktionen har udelukkende relevans for skoler, der indrapporterer til Fordelingssekretariatet (Frie grundskoler, gymnasieskoler med grundskoleafdeling o. lign.). Funktionen har således ikke relevans for efterskoler o.lign.

Vi har lavet en vejledning, der grundigt beskriver, hvordan programmet skal betjenes i forhold dannelse af filen med ansattes løndele til brug i Ansættelsesregisteret.

Bemærk: Inden filen indlæses i Ansættelsesregisteret, skal man forinden have ajourført de ansattes basisoplysninger i Ansættelsesregisteret. Er der blot den mindste mangel m.h.t. basisoplysninger på de ansatte, vil filen blive afvist!

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Ansættelsesregisteret.

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. e-mail (support@skoledata.dk).

NB. ZIP-filen man fik gemt først kan nu slettes.

Åbningstider omkring påsken 2014 (10/04-14)

Hverdagene (mandag den 14. april, tirsdag den 15. april & onsdag den 16. april) før Skærtorsdag holder kontoret lukket. Vi ønsker alle en god påske.

Mails vedr. support sendes til dsd@skoledata.dk