Åbningstider i uge 27 (29/06-14)

I uge 27 vil vi have følgende åbnings-/lukketider:

Vi holder åben fra kl. 08.30 til kl. 12.00 og igen fra 13.30 til kl. 17.00.

Generelt opfordrer vi til, at skolerne i forbindelse med support sender en mail. Det er langt hurtigere og mindre frustrerende! Mails vedr. support følger vi op på lige så hurtigt, som hvis man ringer. Når vi modtager mails vedr. support kan vi på forhånd se, hvad supporten omhandler, og vi kan derfor sørge for, at skolen bliver ringet op af en person, der kan svare på spørgsmålet. Denne mulighed er naturligvis ikke til stede ved en opringning!

Vi checker vore mails næsten døgnet rundt. Står man med et meget akut problem uden for vore almindelige åbningstider, kan man forvente at få kontakt med os via en mail. Dette er naturligvis ikke muligt via en telefon med telefonsvarer uden for vore åbningstider!

Mails kan sendes døgnet rundt!!

Mails vedr. support sendes til support@skoledata.dk

Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (27/06-14)

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 2. kvartal 2014 skal sendes senest tirsdag den 15. juli 2014.

Selve dannelsen af indberetningen udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen.

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning.

Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider (26/06-14)

 

Skolerne har i medfør lov om gennemsigtighed og åbenhed pligt til at offentliggøre bl.a. karaktergivningen på deres hjemmeside. Skolerne skal sørge for, at disse oplysninger er aktuelle. Dette betyder, at man efter prøveterminens afslutning (ult. juni) skal have oplysningerne ført ajour på hjemmesiden!

Brugere af DSA-Karaktersystemet kan i år ligesom tidligere år danne alle de fornødne oplysninger, der skal bruges til hjemmesiden. Proceduren i år er den samme som tidligere. Ønsker man en betjeningsvejledning hertil, henviser vi til Afgangsbeviser mv 2014. Oplysningerne bliver dannet automatisk i en fil, der kan anvendes direkte af skolens webmaster. Nemmere kan det vist ikke være!

Vedr. sommerferien 2014 (26/06-14)

Vi holder sommerferie fra og med mandag den 7. juli - til og med onsdag den 6. august.

Der vil i hele sommerferieperioden være mulighed for at maile til os på dsd@skoledata.dk. Mails i sommerferieperioden vil blive besvaret, når vi har mulighed for det. Besvarelser på mails vil blive foretaget skriftligt eller telefonisk efter behov.

Vi træffes igen på telefonerne - friske og veloplagte - torsdag den 7. august 2014.

Data fra central server (UNI-Login) omkring skoleårsskift (25/06-14)

Omkring skoleårsskiftet kan der alle dage importeres data fra central server (UNI-Login) til eksempelvis SkoleIntra. Så længe DSA-Elev og SkoleIntra er i samme skoleår - 2013/2014 eller 2014/2015 - bør der ifølge SkoleIntra ikke opstå problemer ved overførsel af data fra DSA-Elev. Hvis man allerede nu har rullet op til nyt skoleår (2014/2015) i både DSA-Elev og SkoleIntra, kan man altså godt sende data fra DSA-Elev til UNI-Login. Man behøver altså ikke, som i andre administrative systemer, vente med at sende data til efter en given dato vedrørende skoleåret 2014/2015. På samme måde kan man fortsat sende data fra DSA-Elev til central server (UNI-Login) vedrørende indeværende skoleår (2013/2014), så længe DSA-Elev og SkoleIntra begge står i skoleåret 2013/2014. SkoleIntra har en kontrol, der sikrer, at det slet ikke er muligt at importere data, hvis der er uoverensstemmelser mellem skoleåret i SkoleIntra og elevsystemet, som der modtages data fra.

Særligt tillæg til lærere og bh.kl.ledere (23/06-14)

Fra den 1. august 2014 skal lærere og bh.kl. ledere på De frie skoler og efterskoler have et særligt tillæg. Moderniseringsstyrelsen kalder det nye løntillæg for "et særligt tillæg". Det er også set navngivet som OK-2013 tillæg, seniortillæg, kompensationstillæg o.lign. Der har været en masse manglende oplysninger om den nye løndel, som vi først her på det aller seneste har fået afklaringer på.

Vi arbejder nu på højtryk med at udvikle DSA-Løn således, at det nye løntillæg automatisk vil blive dannet af lønsystemet. Vi arbejder også på, at udvikle DSA-Løn således, at den nye løndel automatisk vil blive påført de ansattes lønplaner, så løndelen automatisk vil komme med på lønnen fra august for de berørte ansatte. 

Vi anbefaler derfor, at brugere af DSA-Løn ikke foretager sig noget i forhold til den nye løndel, indtil vi har meldt ud om en opdatering af DSA-Løn i forhold til den nye løndel. 

Skoler med forud lønnede kan komme i den situation, a.h.a. hvornår man afslutter august løn for de forud lønnede, at løndelen ikke kommer med på lønnen for august. Men ingen grund til panik. Ved lønkørslen for september for de forud lønnede vil løndelens værdi for august (Kr. 237,34 for ansatte på fuld tid) automatisk komme med som en korrektion. Vores anbefaling er derfor: Kør løn for de forud lønnende m.h.t. august som det passer jer og lad være med at vente på den nye løndel.

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (19/06-14)

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af

  1. Feriepenge (ansatte med løbende afregning) (feriekonto) 
  2. ATP bidrag
  3. og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

 

Som tidligere omtalt skal der ikke længere indberettes direkte til Feriekonto. Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto.

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende via barsel.dk / arbejdsgiver.net kan overføres. Bemærk kun skoler med børnehaver under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk.

Vuggestuer nu en mulighed for De Frie Skoler (12/06-14)

Fra den 1. august 2014 bliver det muligt at oprette og drive vuggestuer under skolens CVR. nr. Dette parallelt med det vi i dag kender m.h.t. børnehaver. 

Vi er naturligvis på forkant hermed. Med seneste version af DSA-Afdeling er der udvidet med afdelingen Vuggestue. Med DSA-Elevsystemet er det nu muligt via DSA-Afdeling at have alle børn samlet i et og samme system. Man kan altså i et og samme system have børn, der er i vuggestuen, børnehaven, førskolen, grundskolen, efterskolen og gymnasiet.

Lønanciennitet (05/06-14)

Vejledningen Funktioner i DSA-Løn er blevet udvidet med kapitlet. Her beskrives, hvorledes DSA-Løn opsættes, så man kan få en korrekt beregning af ansattes lønanciennitet. Særligt for ansatte med lave beskæftigelsesgrader er muligheden meget relevant.

Vejledningen med de nye afsnit kan downloades ved at aktivere linket nedenfor:

Funktioner i DSA-Løn.

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Opstår der spørgsmål til det nye kapitel, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail ( dsd@skoledata.dk).

Grundlovsdag (02/06-14)

Torsdag den 5. juni - Grundlovsdag - holder kontoret lukket.

Der vil altså ikke være mulighed for at få support denne dag.