Vejledning til prøvekarakterer 2013 (24/04-13)

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med prøvekarakterer, projektopgaver mv.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Vejledning prøvekarakterer 2013

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen .

Vælg nu knappen og til slut knappen .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk ).

Vejledning til standpunktskarakterer 2013 (16/04-13)

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med oprettelse af standpunktskarakterer.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Vejledning standpunkt 2013.

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen .

Vælg nu knappen og til slut knappen .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk ).

Lockout: Vejledning til DSA-Løn (15/04-13)

Med seneste version af DSA-Løn er det nu muligt at styre alle forhold vedrørende ansatte, der er lockoutede. Med DSA-Løn kan man tilbageholde løn og pension ved lønkørslen ult. april, hvis det bliver aktuelt. Hvis lockouten slutter i løbet af april, kan programmet også enkelt foretage de nødvendige korrektioner. Varer lockouten ind i maj måned er DSA-Løn også klar til denne situation. Endelig styrer DSA-Løn også alle forhold vedrørende de lockoutedes reduktion i næste års ferieløn og særlige feriedage. Sidst nævnte forhold handler faktisk om rigtig mange penge for den enkelte skole. Alt sammen styres af DSA-Løn og kan tilrettes på de ansattes lønplaner på ganske få minutter. 

Vi har lavet en vejledning, der grundigt beskriver, hvordan programmet skal betjenes i forhold til lockoutede ansatte.

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Vejledning lockout.

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen og herefter på og

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).

Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (08/04-13)

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 1. kvartal 2013 skal sendes senest mandag den 15. april 2013.

Selve dannelsen af indberetningen udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen.

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning.

Lockout - en realitet (05/04-13)

Som bekendt er Finansministeriets lockout blevet en realitet. Det betyder, at for de ansatte, der er omfattet af lockouten, der skal der foretages reduktion i deres april løn. Som tidligere omtalt her på vores hjemmeside vil DSA-Løn automatisk kunne foretage alle beregninger vedrørende en sådan lønreduktion. Dette gælder naturligvis både for bagud og forud lønnende. Vi forventer, at vi i løbet af uge 16 udsender en ny version af DSA-Løn, der kan løse opgaven omkring lockouten for de ansatte, der er berørt af den.

Særlige feriedage (01/04-13)

Vejledningen Funktioner i DSA-Løn er blevet udvidet med kapitlet . Her beskrives nøje i 12 afsnit, hvorledes man med DSA-Løn kan foretage en præcis styring af de særlige feriedage, og hvordan man herved kan få feriepengeforpligtelsen på et givet tidspunkt (f.eks. 31-12-2013) dannet af programmet ved få klik. Samtidig giver styringen af de særlige feriedage også mulighed for at for ansatte, der fratræder i løbet af et skoleår, bliver udbetalingen af de særlige ferie ved fratræden beregnet korrekt uden man skal foretage sig andet en at påføre skabelonen Fratræder.

Vejledningen med de nye afsnit kan downloades ved at aktivere linket nedenfor:

Funktioner i DSA-Løn.

Er der spørgsmål til de nye afsnit, er man velkommen til at sende en mail herom til dsd@skoledata.dk.

Import af budgettal - DSA-Finans (28/03-13)

Det er muligt at importere budgettal til DSA-Finans. Har man en csv-fil med budgettal fra eksempelvis et regneark, kan man enkelt og hurtigt få disse budgettal importeret til DSA-Finans. Bl.a. har Revisionsfirmaet RSM Plus lavet et budgetregneark hvorfra man kan få dannet en csv-fil med budgettal. Vi har lavet en vejledning, der beskriver processen ved import af budgettal.

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Vejledning.

Nu vælges (2 gange).

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Tryk på knappen og herefter på og

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Dobbeltklik herpå og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os telefonisk eller pr. e-mail ( dsd@skoledata.dk).

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (26/03-13)

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af

  1. Feriepenge (ansatte med løbende afregning) (feriekonto) 
  2. ATP bidrag
  3. og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

 

Som tidligere omtalt skal der ikke længere indberettes direkte til Feriekonto. Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto.

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende via barsel.dk / arbejdsgiver.net kan overføres. Bemærk kun skoler med børnehaver under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk.

Åbningstider omkring påsken 2013 (15/03-13)

Hverdagene (mandag den 25. marts, tirsdag den 26. marts & onsdag den 27. marts) før Skærtorsdag holder kontoret lukket. Tirsdag den 2. april (dagen efter påsken) holder kontoret ligeledes lukket. Onsdag den 3. april er vi tilbage igen fra kl. 8:30. Vi ønsker alle en god påske.

Generelt opfordrer vi til, at skolerne i forbindelse med support sender en mail eller en Supportformular. Det er langt hurtigere og mindre frustrerende! Mails vedr. support følger vi op på lige så hurtigt, som hvis man ringer. Når vi modtager mails vedr. support kan vi på forhånd se, hvad supporten omhandler, og vi kan derfor sørge for, at skolen bliver ringet op af en person, der kan svare på spørgsmålet. Denne mulighed er naturligvis ikke til stede ved en opringning!

Vi checker vore mails næsten døgnet rundt. Står man med et meget akut problem uden for vore almindelige åbningstider, kan man forvente at få kontakt med os via en mail. Dette er naturligvis ikke muligt via en telefon med telefonsvarer uden for vore åbningstider!

Mails og supportformularer kan sendes døgnet rundt!!

Mails vedr. support sendes til dsd@skoledata.dk 

Supportformularer kan dannes ved at klikke på følgende ord: Supportformular.

Lønreguleringsfaktor (14/03-13)

Det må forventes, at der pr. 1. april skal komme en ny lønreguleringsfaktor. Pga. de endnu ikke afsluttede forhandlinger kan vi derfor forvente, at en ny lønreguleringsfaktor først vil komme en gang efter påsken, - måske først i maj?

Brugere af DSA-Løn kan i denne forbindelse slappe helt af. Med DSA-Løn vil vi påstå, at man er udstyret med verdens bedste lønberegningsprogram:

Når den nye lønreguleringsfaktor foreligger, vil programmet automatisk blive opdateret med faktoren. Ved den efterfølgende lønkørsel vil programmet automatisk køre lønnen for den aktuelle måned med den nye lønreguleringsfaktor. Og bedst af alt:

Alle nødvendige korrektioner af løn- og pensionsdele, der er afhængige af lønreguleringsfaktoren tilbage fra 1. april vil automatisk blive foretaget af DSA-Løn! Alt vil blive udspecificeret på de ansattes lønsedler. Bogføringen vil selvfølgelig også for korrektionerne ske helt automatisk. Nemmere kan det da ikke være. Ja man får god tid til tænke tilbage på, hvor besværligt det var før DSA-Løn, og hvor besværligt det må være for de skoler, der endnu ikke anvender DSA-Løn!

Så man kan altså roligt køre løn allerede nu med DSA-Løn, som man plejer. Når lønreguleringsfaktoren foreligger, klarer DSA-Løn alle nødvendige korrektioner - helt automatisk!!