Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (20/09-14)

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af

  1. Feriepenge (ansatte med løbende afregning) (feriekonto) 
  2. ATP bidrag
  3. og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

 

Som [Link utilgængeligt]tidligere omtalt skal der ikke længere indberettes direkte til Feriekonto. Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt.

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende via barsel.dk / arbejdsgiver.net kan overføres. Bemærk kun skoler med børnehaver/vuggestuer under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver og vuggestuer opkræves automatisk af Barsel.dk.

Vejledning til blanket 85E (11/09-14)

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af side 1 til blanket 85E til Danmarks Statistik.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Blanket 85e 2014.

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail ( support@skoledata.dk.)

Elevindberetning til Styrelsen for IT og læring (09/09-14)

Med DSA-Elevprogrammet kan man sende elevindberetningen direkte til Styrelsen for IT og læring. Inden man indsender de ønskede elevoplysninger, skal elevdata være ajour,  sådan som det er beskrevet i [Link utilgængeligt]vejledningen til brug for elevindberetningen til Danmarks Statistik.

Når elevdata er ajour vælges under -> Udskrifter () -> -> . Herefter følges skærmbillederne i sidste afsnit (SENDE ELEVDATA TIL DANMARKS STATISTIK) i vejledningen til indberetningen til Danmarks Statistik. Opstår der spørgsmål, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail ( support@skoledata.dk ).

Vejledning til efterskoler (DSA-Elev) (08/09-14)

Til efterskole-brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af fil til Undervisningsministeriets elevbase.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Indberetn. efterskoler 2014

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail ( support@skoledata.dk.)

Elevindberetning til Danmarks Statistik (05/09-14)

Med DSA-Elevprogrammet kan man sende elevindberetningen direkte til Danmarks Statistik med alle de nødvendige oplysninger. 

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med elevindberetningen til Danmarks Statistik. 

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Elevindberetning til Danmarks Statistik

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail ( support@skoledata.dk).

Supportmails (04/09-14)

Den 17/02-14 informerede vi om, at vi har fået nyt supportsystem. Ønskes support skal man fremover anvende mailadressen support@skoledata.dk. Supportformularen her på vores hjemmeside kan naturligvis stadigvæk bruges. Sendes mails om support til andre mailadresser, kan man ikke forvente, at de vil blive besvaret.

Vejledning til elektronisk indberetning 5. september (31/08-14)

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med den elektroniske indberetning pr. 5. september for De Frie Skoler.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Indberetning 5. september 2014

 

Nu vælges .

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail ( support@skoledata.dk )

Indberetninger 5. september 2014 (30/08-14)

Undervisningsministeriet har udgivet en vejledning om indberetning af elever på De Frie Skoler pr. 5. september 2014. Vejledningen samt information om tidsfrister mv. findes under følgende link:

http://uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Tilskud-til-frie-grundskoler 

Brugere af DSA-Elevsystemet kan fra DSA-Elevsystemet danne en fil, der kan bruges i forbindelse med indberetningen. Information om vejledning til brug i DSA-Elevsystemet findes ovenfor.

DSA-Løn: Særligt tillæg til lærere og bh.kl.ledere (01/08-14)

Som omtalt her på hjemmesiden den 23/06-14 skal lærere og bh.kl. ledere på De frie skoler og efterskoler have et særligt tillæg fra 1. august 2014. Moderniseringsstyrelsen kalder det nye løntillæg for "et særligt tillæg". Det er også set navngivet som OK-2013 tillæg, seniortillæg, kompensationstillæg o.lign.

Med seneste version af DSA-Løn vil tillægget automatisk blive påført de relevante ansattes lønplaner. Løntillægget vil ligeledes blive påført relevante skabeloner. I DSA-Løn er tillægget navngivet som OK2013-tillæg. OK2013-tillægget findes under fanen Løntillæg med navnet OK2013-tillæg. Tillægget findes også under fanen Ferieløn ansat med navnet Ferieløn (OK2013-tillæg). Begge løndele bliver automatisk påført de relevante ansattes lønplaner. Ved opstart af DSA-Løn med seneste version dannes et dokument, som præciserer hvilke ansatte, der får påført OK2013-tillæg. Dette dokument skal udskrives og eller gemmes! Dokumentet kan ikke gendannes! Det er skolens ansvar, at løndelene er påført korrekt, og vi opfordrer til, at man snarest kontrollerer hver enkelt ansat og skabelon med baggrund i dokumentet dannet ved opstart af DSA-Løn. Ansatte, der er forud lønnede vil automatisk få OK2013-tillægget for august som en korrektion med september lønnen. Bogføringsføringsmæssigt vil tillægget blive bogført på den konto, der anvendes til bogføring af OK2008-tillægget, hvilket typisk er lønkontoen for lærere, bh.kl. ledere mv. Ønskes anvendt en anden bogføringskonto, kan dette naturligvis rettes efter ønskes. Ligeså kan løntillæggets navn. Opstår der spørgsmål til opdateringen, kan man sende en mail til support@skoledata.dk

Ny version af DSA-Elev (10/07-14)

Seneste version af DSA-Elev indeholder bl.a. følgende nyheder:

  • Ved oprettelse af nye debitorer kan man automatisk få påført flueben for "Send indbetalingskort pr. mail". Ønskes dette, kan det opsættes under -> -> Fanen Debitorer. Her sættes flueben ved: .
  • Under Posteringer -> Udskrifter -> .... og tidligere bogførte. Her kan man som vælge at udskrive tidligere posteringslister/kontospecifikationer. Man kan nu indtaste i feltet med filnavne og hermed nemt søge frem til den udskrift, som man ønsker genudskrevet.