Arkiv

RSSDSA-Elev (14)

Dato Titel
2017-08-30 Indberetning 5. september og Danmarks Statistik
2017-08-21 Kurser i DSA-Elev/Finans (oktober og november 2017) (21/08-17)
2017-06-21 Karakterindberetning til Undervisningsministeriet
2017-05-31 Betalingsservice
2017-05-02 Udskrifter - oversigt.
2017-05-01 Beviser 2017
2017-05-01 Prøvekarakterer 2017
2017-05-01 Standpunktskarakterer 2017
2015-01-30 Karakterer til optagelse.dk
2015-01-21 Fiktive cpr.numre til flettefil
2014-11-13 Ny version af DSA-Elev
2014-10-02 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2014-10-02 Skoleintra og fiktive cpr. numre.
2014-07-10 Ny version af DSA-Elev

RSSKun brugere (0)

Dato Titel

Ikke kategoriseret (699)

Dato Titel
2017-11-29 Orientering vedr. juleferien 2017
2017-09-13 Barsel DK samt kontrol af feriepenge og ATP i DSA-Løn
2017-08-31 Lukket for support den 11. september 2017
2017-08-11 Kurser i DSA-Løn (november og december 2017)
2017-06-13 Barsel DK samt kontrol af feriepenge og ATP i DSA-Løn
2017-06-02 Lønkørsler omkring sommerferien - beskæftigelsesgrad, undervisningstillæg, ferieperioder, fratrædelser mv.
2017-05-09 Vedr. Kr. Himmelfartsferien og Sommerferien 2017
2017-05-02 Fordelingssekretariatet (Eunomia) - vejledning "Ajourføring af Ansættelsesregisterets løndele 2017"
2017-04-28 Forhandlingsstatistikken: Vejledning til DSA-Løn - EFTERSKOLER
2017-03-29 Lukket for support til DSA-Elev og DSA-Finans den 31. marts samt den 5. og 6. april 2017.
2017-03-23 Åbningstider omkring påsken 2017
2017-03-16 Vigtigt for alle brugere af DSA-Elev
2017-03-08 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2017-03-03 Ny lønreguleringsfaktor pr. 01.04.2017 samt ny funktion i DSA-Løn "Tjek for konsistens med ferieløndele"
2017-02-15 Indberetninger til Danmarks Statistik (kvartalsstatistik "konjunkturstatistik")
2017-02-15 VIGTIG - foretag kontrol af merarbejde inden lønkørsel for april måned
2017-02-02 Skema 10. klasse pr. 5. februar
2017-01-23 Afsteming af eIndkomst for 2016
2017-01-16 Ny version af DSA-Løn (version 1.1.25)
2017-01-03 Indberetninger til Danmarks Statistik
2016-12-21 Lukket for support den 5. og 6. januar 2017
2016-12-20 Ny version af DSA-Løn "Ændring til eIndkomst-filen"
2016-12-15 Ny version af DSA-Løn "Ændring til eIndkomst-filen"
2016-12-14 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2016-12-09 Ny version af DSA-Løn "Satsændringer mm."
2016-12-02 Skrivelser fra Forenede Gruppeliv
2016-12-02 Orientering vedr. juleferien 2016
2016-11-23 SKAT - Periodeadvis (se bort fra periodeadvis - dannet ved en fejl hos Skat)
2016-11-16 Support i DSA-Elev og DSA-Finans
2016-10-04 Orientering vedr. efterårsferien 2016
2016-09-22 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2016-09-16 VIGTIG: Opdater til nyeste version inden lønnen for september afsluttes
2016-09-14 Ny version af DSA-Løn (version 1.1.9)
2016-09-08 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2016-09-06 Indberetning af elevoplysninger til Danmarks Statistik
2016-09-02 Betaling af pensionsbidrag til statsgaranterede pensionsordninger (tidligere P25 eller Efterlønskassen) - Statens Administration
2016-09-02 Vejledning til elektronisk indberetning 5. september
2016-08-12 Kurser i november og december 2016
2016-08-12 Data til UNI-Login
2016-06-27 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2016-06-24 Vejledning til DSA-Løn om merarbejde
2016-06-20 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2016-06-17 Vedr. sommerferien 2016
2016-06-09 Vejledning til beviser 2016 mv.
2016-06-09 Prøvekarakterer i dansk og matematik til optagelse.dk
2016-06-09 Ny vejledning til DSA-Karakternet
2016-06-06 Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder
2016-05-10 Forhandlingsstatistikken: Vejledning til DSA-Løn
2016-05-10 Ansættelsesregisteret: Vejledning til DSA-Løn
2016-05-02 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2016-04-21 Et "smugkig": Afgangsbeviser og bilag
2016-04-19 Indberetning af løndele til Eunomia via DSA-Løn
2016-04-18 Efterskoler: Indberetning til forhandlingsstatistikken via DSA-Løn
2016-04-12 Vejledning til prøvekarakterer 2016
2016-04-08 Vejledning til standpunktskarakterer 2016
2016-04-05 Ingen support mandag den 11. april 2016
2016-04-05 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2016-04-01 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2016-03-14 Fra 01-04-2016 indgår kostskoletillæg og undervisningstillæg nu i timesatsgrundlaget (jf. voldgiftsafgørelse)
2016-03-08 Åbningstider omkring påsken 2016
2016-03-03 Ny lønreguleringsfaktor
2016-03-02 Tidsfrist for lønkørsel
2016-03-02 Tidsfrist for opkrævning af skolepenge mv.
2016-02-25 Data til UNI-Login kan nu sendes igen
2016-02-24 Vejledning til DSA-Finans: Systemkonti
2016-02-23 Data til UNI-Login
2016-02-11 Åbningstider i uge 7 og 8
2016-02-01 Skema 10. klasse pr. 5. februar
2016-01-21 Data til UNI-Login
2016-01-07 Indberetninger til Danmarks Statistik
2015-12-16 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2015-12-11 Åbningstider omkring jul og nytår
2015-12-10 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (10/12-15)
2015-12-09 Ny version af DSA-Løn
2015-11-27 Inspiration til lokale aftaler om løntillæg
2015-11-12 Vejledning til Optagelse.dk mv.
2015-10-07 Orientering vedr. efterårsferien 2015
2015-10-01 Indberetning af elevstøtte
2015-09-23 Vejledning til blanket 85E
2015-09-22 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2015-09-08 Elevindberetning til Styrelsen for IT og læring
2015-09-08 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2015-09-07 Kurser i DSA
2015-09-04 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2015-09-02 Vejledning til elektronisk indberetning 5. september
2015-09-01 Indberetninger 5. september 2015 etc.
2015-08-06 Ny version af DSA-Løn
2015-08-04 Vigtigt for alle brugere af vore programmer: Kurser i efteråret
2015-07-27 Opskrivning af skoleår i DSA-Ventelisten
2015-07-07 Ny version af DSA-Løn
2015-07-01 Opskrivning af skoleår i DSA-Ventelisten
2015-07-01 Indberetning af elevstøtte
2015-06-30 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2015-06-26 Karakterindberetning og data til UNI-Login
2015-06-25 Karakterindberetning til Undervisningsministeriet II
2015-06-24 Nyt tillæg til visse ansatte under BUPL-overenskomsten
2015-06-23 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2015-06-19 Karakterindberetning til Undervisningsministeriet
2015-06-16 Vedr. sommerferien 2015
2015-06-10 Prøvekarakterer i dansk og matematik til optagelse.dk
2015-06-09 Fratrædelsesgodtgørelse
2015-06-08 Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder
2015-06-04 DSA-Karakter: Vejledning til beviser 2015 mv.
2015-06-01 Grundlovsdag
2015-05-13 Forhandlingsstatistikken: Vejledning til DSA-Løn (Efterskoler)
2015-05-08 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2015-05-07 Indberetning til forhandlingsstatistikken via DSA-Løn (Efterskoler)
2015-05-04 Ansættelsesregisteret: Vejledning til DSA-Løn
2015-04-30 DSA-Karakter. Ny version og redigerede vejledninger
2015-04-28 Indberetning af løndele til Eunomia via DSA-Løn
2015-04-27 Vejledning til prøvekarakterer 2015
2015-04-22 Vejledning til standpunktskarakterer 2015
2015-04-16 Ny version af DSA-Løn
2015-04-07 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2015-03-25 Beviser til elever i 9. og 10. klasse mv.
2015-03-24 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2015-03-20 Åbningstider omkring påsken 2015
2015-03-17 Åbning for telefon-support
2015-03-16 Reguleringsfaktor pr. 1. april 2015 - DSA-Løn
2015-02-05 Åbningstider i uge 7 og 8
2015-02-05 LØST: Emails sendt via DSA-løn og DSA-elev
2015-01-29 Emails sendt via DSA-løn og DSA-elev
2015-01-14 Gruppelivspræmie aftale 26001
2015-01-05 Indberetninger til Danmarks Statistik
2015-01-05 Afstemning i eIndkomst
2014-12-17 Åbningstider omkring jul og nytår
2014-12-12 Ny version af DSA-Løn
2014-11-18 Ingen support den 26/11 og 27/11
2014-10-23 Data til UNI-Login
2014-10-23 Standpunktskarakterer. Elever i 8.klasse
2014-10-09 "Oplysninger til UNI-Login" og SkoleIntra.
2014-10-09 Ingen support den 29/10 og 30/10
2014-10-06 Efterårsferien
2014-09-20 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2014-09-11 Vejledning til blanket 85E
2014-09-09 Elevindberetning til Styrelsen for IT og læring
2014-09-08 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2014-09-05 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2014-09-04 Supportmails
2014-08-31 Vejledning til elektronisk indberetning 5. september
2014-08-30 Indberetninger 5. september 2014
2014-08-01 DSA-Løn: Særligt tillæg til lærere og bh.kl.ledere
2014-06-29 Åbningstider i uge 27
2014-06-27 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2014-06-26 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2014-06-26 Vedr. sommerferien 2014
2014-06-25 Data fra central server (UNI-Login) omkring skoleårsskift
2014-06-23 Særligt tillæg til lærere og bh.kl.ledere
2014-06-19 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2014-06-12 Vuggestuer nu en mulighed for De Frie Skoler
2014-06-05 Lønanciennitet
2014-06-02 Grundlovsdag
2014-05-29 Vejledning til afgangsbeviser 2014 mv.
2014-05-28 Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder
2014-05-27 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2014-05-15 BetalingsService i maj
2014-05-14 OverførselsService i maj
2014-05-02 Ny version af DSA-Kreditor
2014-04-24 Vejledning til prøvekarakterer 2014
2014-04-23 Vejledning til standpunktskarakterer 2014
2014-04-21 Ansættelsesregisteret: Vejledning til DSA-Løn
2014-04-10 Åbningstider omkring påsken 2014
2014-04-02 Fejl hos UNI-C rettet
2014-04-01 Ny version af DSA-Elev
2014-04-01 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2014-03-31 Fejl hos UNI-C
2014-03-25 Åbningstider torsdag den 27. marts
2014-03-20 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2014-03-18 Ventelisten
2014-03-16 Ny version af DSA-Løn
2014-03-14 Ventelisten
2014-02-17 Supportmails
2014-02-07 Åbningstider i uge 7 og 8
2014-01-22 Værdi af fri telefon
2014-01-21 Gruppelivspræmie aftale 26001
2014-01-17 Ny version af DSA-Løn
2014-01-16 Indberetninger til Danmarks Statistik
2014-01-15 Eksport af standpunktskarakterer til optagelse.dk
2014-01-14 Efterlønskassen
2014-01-08 Lønstatistik til Danmarks Statistik
2014-01-06 Ændrede åbningstider mandag til torsdag i uge 2
2014-01-03 Statistikmodul til DSA-Løn
2014-01-02 Afstemning i eIndkomst
2013-12-18 Åbningstider omkring jul og nytår
2013-12-16 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2013-12-12 Åbningstider torsdag den 12. december
2013-12-11 OverførselsService i december
2013-12-10 BetalingsService i december
2013-12-09 Import af skattekort for år 2014
2013-12-06 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2013-12-05 Kontoret lukket 6. december
2013-11-27 Nyheder i DSA-Elev
2013-11-25 Nye bidragssatser til Barsel.dk
2013-11-24 Nye takster for kørselsgodtgørelse 2014
2013-11-20 Dansk Skoledata fremtidssikres
2013-10-07 Efterårsferien
2013-10-01 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2013-09-29 Kontoret lukket 2. oktober
2013-09-20 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2013-09-19 Vejledning til blanket 85E
2013-09-04 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2013-09-03 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2013-09-02 Indberetninger 5. september 2013
2013-08-05 Vejledning til elektronisk indberetning 5. september
2013-08-02 Kurser i efteråret
2013-06-30 Åbningstider i uge 27
2013-06-28 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2013-06-28 Vedr. sommerferien 2013
2013-06-27 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2013-06-26 Data fra central server (UNI-Login) omkring skoleårsskift
2013-06-23 Ny lønaftale for lærere og børnehaveklasseledere
2013-06-21 Indsendelse af karakteroplysninger
2013-06-19 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2013-06-16 Ny version af DSA-Løn
2013-06-06 Ansættelsesregisteret: Vejledning til DSA-Løn
2013-06-03 Ajourføring af Ansættelsesregisterets løndele
2013-06-01 Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder
2013-05-31 Grundlovsdag
2013-05-17 Vejledning til afgangsbeviser 2013 mv.
2013-05-08 Nyheder i DSA-Løn
2013-05-07 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2013-04-27 Lockout afsluttet: Vejledning til DSA-Løn
2013-04-24 Vejledning til prøvekarakterer 2013
2013-04-16 Vejledning til standpunktskarakterer 2013
2013-04-15 Lockout: Vejledning til DSA-Løn
2013-04-08 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2013-04-05 Lockout - en realitet
2013-04-01 Særlige feriedage
2013-03-28 Import af budgettal - DSA-Finans
2013-03-26 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2013-03-15 Åbningstider omkring påsken 2013
2013-03-14 Lønreguleringsfaktor
2013-03-13 Opkrævning af skolepenge mv. for april
2013-03-12 Dato for næste lønkørsel
2013-03-11 DSA-Løn og en evt. lockout?
2013-02-25 Ventelistesystem til DSA-Elevsystemet
2013-02-12 Årsværksberegning i DSA-Løn
2013-02-07 Ny version af DSA-Finans/Kreditor
2013-02-04 Åbningstider i uge 7 og 8
2013-01-29 Nyheder i DSA-Løn
2013-01-25 Skema 10. klasse pr. 5. februar
2013-01-18 Ny version af DSA-Elev - nyheder
2013-01-17 Eksport af standpunktskarakterer til optagelse.dk
2013-01-14 Om indberetning til Optagelse.dk
2013-01-11 Indberetninger til Danmarks Statistik
2013-01-07 Ændrede åbningstider tirsdag til torsdag i uge 2
2013-01-05 Statistikmodul til DSA-Løn
2013-01-03 Afstemning i eIndkomst
2012-12-19 Åbningstider omkring jul og nytår
2012-12-17 Import af kontaktoplysninger fra SkoleIntra for personer uden CPR-numre
2012-12-16 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2012-12-13 Import af skattekort for år 2013
2012-12-12 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2012-12-03 Åbningstider tirsdag den 4. december
2012-11-29 Nye takster for kørselsgodtgørelse 2013
2012-11-16 Masser af nyheder i DSA-Elev
2012-11-15 Import af kontaktoplysninger fra SkoleIntra
2012-10-30 UNI-C´s server er nede
2012-10-28 FI-kort pr. mail
2012-10-24 SMS´er via DSA-Elevsystemet
2012-10-08 Efterårsferien
2012-10-01 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2012-09-21 Mange nye versioner af DSA-Programmerne
2012-09-20 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2012-09-17 Åbningstider i uge 38
2012-09-12 Vejledning til blanket 85E
2012-09-11 Åbningstider onsdag og torsdag i uge 37
2012-09-10 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2012-09-10 Kontoret lukket 11. september
2012-09-05 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2012-09-04 Vejledning til skema A & C mv.
2012-08-30 Om skema A-F
2012-08-10 Kurser i efteråret
2012-07-04 Karakterindberetning til UNI-C
2012-07-03 Oplysninger fra DSA-Elev til UNI-Login virker perfekt
2012-06-30 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2012-06-28 Skolesekretærerne slipper for besværligt tastearbejde
2012-06-26 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2012-06-22 Indsendelse af karakteroplysninger
2012-06-21 Vedr. sommerferien 2012
2012-06-20 Data til central server (UNI-Login) omkring skoleårsskift
2012-06-19 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2012-06-14 Nye afsnit i Funktioner i DSA-Løn
2012-06-06 Support torsdag den 7. juni
2012-05-30 Grundlovsdag
2012-05-22 Vejledning til afgangsbeviser 2012 mv.
2012-05-21 Dansk Skoledata - meget mere end software
2012-05-15 Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder
2012-05-14 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2012-05-02 Betaling af gruppelivspræmie til Top Danmark med DSA-Løn/Komm
2012-04-30 Ny vejledning til DSA-Karakternet
2012-04-27 Automatisk opdatering af data til UNI-Login (skoleintra)
2012-04-08 Åbningstider i uge 15
2012-04-05 Tekstopgivelser via Karakternet til DSA-Karaktersystemet
2012-04-02 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2012-03-29 Vejledning til prøvekarakterer 2012
2012-03-28 Vejledning til standpunktskarakterer 2012
2012-03-26 Åbningstider omkring påsken 2012
2012-03-19 Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn
2012-03-15 Ny version af DSA-Løn
2012-03-12 Orientering om nye lønsatser mv. pr. 01/04-12
2012-03-09 Automatisk opdatering af data til UNI-Login (skoleintra)
2012-03-07 Nyt grundlønsniveau og nul-stilling af lønreguleringsfaktoren
2012-03-06 Ny version af DSA-Elev - masser af nyheder
2012-02-28 Ny version af DSA-Løn
2012-02-22 Komplet karaktersystem: Udgiv karakterer til Skoleintra
2012-02-19 Ny version af DSA-Finans - masser af nyheder
2012-02-08 Fil til BiblioMatik
2012-02-02 Åbningstider i uge 6, 7 og 8
2012-02-01 Overførsel af pensioner med DSA-Løn/Komm
2012-01-31 Lønsedler pr. mail
2012-01-25 Skema 10. klasse pr. 5. februar
2012-01-15 Ny version af DSA-Elev - masser af nyheder
2012-01-12 Import af standpunktskarakterer til optagelse.dk
2012-01-05 Værdi af fri telefon
2012-01-04 Statistikmodul til DSA-Løn
2012-01-02 Afstemning i eIndkomst
2011-12-16 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2011-12-15 Nye takster for kørselsgodtgørelse 2012
2011-12-13 Åbningstider omkring jul og nytår
2011-12-12 Import af skattekort for år 2012
2011-12-08 Multimedieskat
2011-12-06 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2011-12-01 DSA-Ventelisten - så er det ganske vist
2011-12-01 Ny version (0.97.38) af DSA-Løn er frigivet
2011-11-30 Ny version af DSA-Løn
2011-10-06 Efterårsferien
2011-10-04 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2011-09-21 Vejledning til blanket 85E
2011-09-20 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2011-09-13 Kontoret lukket 15. september
2011-09-12 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2011-09-05 Nyt telefonanlæg
2011-09-04 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2011-08-31 Vejledning til skema A & C mv.
2011-08-28 Om skema A-F
2011-06-28 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2011-06-24 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2011-06-23 Indsendelse af karakteroplysninger
2011-06-22 Support fredag den 24. juni
2011-06-22 Vedr. sommerferien 2011
2011-06-21 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2011-06-20 Support tirsdag den 21. juni
2011-06-19 Vejledning til afgangsbeviser 2011 mv.
2011-06-08 Kontoret lukket 10. juni
2011-05-31 Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder
2011-05-27 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2011-05-26 Den gode lønseddel
2011-05-04 Ny version (2.1.16) af DSA-Elevmodulerne
2011-05-03 Forårsnyhed fra Dansk Skoledata & Karakternet
2011-04-13 Vejledninger til DSA-Elev version 2.1.10
2011-04-13 Åbningstider omkring påsken 2011
2011-04-12 Ny version af DSA-Elevmodulerne med masser af nyheder
2011-04-11 Efterskoler: Nyt ansøgningsskema om elevstøtte
2011-04-04 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2011-03-30 Vejledning til prøvekarakterer 2011
2011-03-29 Vejledning til standpunktskarakterer 2011
2011-03-24 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2011-03-23 Efterskoler: Ændring af regler for elevstøtte
2011-03-23 DSA-Løn: OK11
2011-03-07 Kontoret lukket 11. & 14 marts
2011-02-10 Karakterer til optagelse.dk
2011-02-03 Åbningstider i uge 6, 7 og 8
2011-01-31 Skema 10. klasse pr. 5. februar
2011-01-24 Forældres CPR numre i Skoleintra
2011-01-14 Ny version af DSA-Elev - masser af nyheder
2011-01-10 Fil til UNI-Login & karakterer til optagelse.dk
2011-01-06 Statistikmodul til DSA-Løn
2011-01-03 Afstemning i eIndkomst
2010-12-17 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2010-12-16 Kurser i november
2010-12-15 Åbningstider omkring jul og nytår
2010-12-13 Import af skattekort for år 2011
2010-12-06 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2010-11-27 Onsdag & torsdag: Kontoret lukket pga. kursus
2010-10-06 Efterårsferien
2010-10-04 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2010-09-21 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2010-09-12 Vejledning til blanket 85E
2010-09-09 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2010-09-05 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2010-09-03 Vejledning til skema A & C mv.
2010-08-29 Om skema A-F
2010-06-30 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2010-06-28 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2010-06-25 Indberetning af karakteroplysninger
2010-06-24 Vedr. sommerferien 2010
2010-06-23 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2010-05-27 Vejledning til afgangsbeviser revideret
2010-05-25 Stor interesse for DSA-Ventelisten
2010-05-21 Vi yder support næsten døgnet rundt
2010-05-20 Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder
2010-05-19 Vejledning til afgangsbeviser mv. 2010
2010-05-13 Vejledning: Funktioner i DSA-Løn er opdateret
2010-05-12 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2010-04-06 Vejledning: Funktioner i DSA-Løn er opdateret
2010-03-30 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2010-03-29 Vejledning til prøvekarakterer 2010
2010-03-26 Vejledning til standpunktskarakterer 2010
2010-03-25 Vi afholder internt kursus
2010-03-24 TDC har haft fejl på telefonnettet
2010-03-21 Åbningstider omkring påsken 2010
2010-03-20 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2010-03-15 Ny version af DSA-Karakter
2010-03-08 Ny version af DSA-Løn
2010-03-01 Fejl i F-Secure rettet
2010-02-25 Sikken en modtagelse
2010-02-03 Åbningstider i uge 6, 7 og 8
2010-01-10 Vejledning: Dannelse af filer til UNI-Login & optagelse.dk
2010-01-07 Afstemning i eIndkomst
2009-12-21 Om optagelse.dk for skoleåret 2009/10
2009-12-16 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2009-12-14 Åbningstider omkring jul og nytår
2009-12-07 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2009-12-02 Vejledning: Funktioner i DSA-Løn er opdateret
2009-11-30 Multimedieskat mv.
2009-10-21 DSA-Elevsystemet i ny udgave
2009-10-16 Åbningstider i uge 43
2009-10-05 Efterårsferien
2009-10-01 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2009-09-23 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2009-09-23 Løn reguleringsfaktor pr. 01/10-09 DSA-Løn
2009-09-09 Vejledning til blanket 85A
2009-09-07 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2009-09-03 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2009-08-31 Vejledning til skema A & C mv.
2009-07-03 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2009-07-03 Indberetning af karakteroplysninger
2009-07-03 Vedr. sommerferien 2009
2009-07-03 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2009-06-23 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2009-06-22 Åbningstider i uge 26 & 27
2009-06-10 Vejledning til afgangsbeviser mv. 2009
2009-05-29 Elever i 10. kl. opgørelse pr. 05. februar
2009-05-28 Åbningstider i uge 23 & 24
2009-05-18 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2009-04-24 Vejledning til prøvekarakterer 2009
2009-04-23 Vejledning til standpunktskarakterer 2009
2009-03-30 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2009-03-27 Åbningstider omkring påsken 2009
2009-03-24 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2009-03-20 SK-Løn: Løntabel april 2009
2009-03-10 Vejledning: 2008 tillæg og garantiløn til DSA-Løn
2009-02-19 Ny version af DSA-Løn
2009-02-04 Bortfald af bidrag til barsel.dk
2009-02-02 Åbningstider i uge 7 og 8
2009-01-23 Ny version af DSA-Elev
2009-01-19 Vejledning: Dannelse af filer til UNI-Login & optagelse.dk
2009-01-15 Ny version af DSA-Løn
2009-01-07 Afstemning i eIndkomst
2008-12-17 Åbningstider omkring jul og nytår
2008-12-15 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2008-12-08 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2008-12-02 DSA-Løn & nyt indkomstår
2008-12-01 Ny version (01.12.08) af SK-Lønsystemet
2008-11-27 Kurser i november & ny version af DSA-Elev
2008-10-26 Vejledning: Funktioner i DSA-Løn
2008-10-09 Vejledning: Satser mv. okt. 2008 i DSA-Løn
2008-10-07 Ny version af DSA-Løn på vej
2008-10-06 Efterårsferien - uge 42
2008-10-01 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2008-09-22 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2008-09-05 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2008-09-02 Vejledning til blanket 85A
2008-09-01 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2008-08-31 Vejledning til skema A & C
2008-07-03 Vedr. sommerferien 2008
2008-07-02 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2008-07-01 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2008-07-01 Indberetning af karakteroplysninger
2008-06-30 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2008-06-16 Vejledning til afgangsbeviser mv. 2008
2008-05-10 Vejledninger til DSA-Elev
2008-04-28 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2008-04-25 DSA-Løn: Notat vedr. OK 08
2008-04-19 DSA-Løn: Løntabel april 2008 og nye overenskomster
2008-04-19 SK-Løn: Løntabel april 2008 og nye overenskomster
2008-04-18 Vejledning til standpunktskarakterer 2008
2008-04-18 Vejledning til prøvekarakterer 2008
2008-04-01 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2008-03-31 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2008-03-11 Reguleringsfaktor pr. 1. april 2008 - DSA-Løn
2008-03-10 Åbningstider omkring påsken 2008
2008-03-03 Ny løntabel pr. 1. april 2008
2008-02-20 DSA-Elev og Optagelse.dk
2008-02-18 Endelig version (22.02.08) af SK-Lønsystemet
2008-02-12 Ny version (12.02.08) af SK-Lønsystemet
2008-02-07 Åbningstider i uge 7 og 8
2008-01-31 Optagelse.dk
2008-01-14 Påmindelse vedr. årsoplysningssedler
2007-12-20 Åbningstider omkring jul og nytår
2007-12-18 Vejledning til DSA-Løn - eIndkomst Indberetning af lønoplysninger
2007-12-17 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2007-12-15 Vejledning til DSA-Løn - eIndkomst ansatte og skattekort
2007-12-12 SK-Løn. eIndkomst - oplysninger om ansatte
2007-12-10 Vejledning til DSA-Løn - oplysningssedler mv.
2007-12-07 Ny version (10.12.07) af SK-Lønsystemet
2007-12-06 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2007-11-29 Antivirusprogrammer på godt og ondt!
2007-11-12 Ny version af DSA-Elev
2007-11-09 Manual til DSA-Tilbagemelding
2007-10-31 Kontoret lukket fredag den 2/11-2007
2007-10-18 Foreløbig manual til DSA-Løn/Kommunikation
2007-10-10 SK-Lønsystem
2007-10-08 Efterårsferien - uge 42
2007-10-03 Ny version af DSA-Karakter på vej
2007-10-02 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2007-10-01 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2007-09-10 Elevindberetning til Danmarks Statistik
2007-09-04 Vejledning til blanket 85A
2007-09-02 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2007-09-01 Vejledning til skema A & C
2007-08-31 Indberetninger med DSA-Elev
2007-08-14 DSA-Tilbagemelding: Nyt modul til DSA-Elev
2007-06-29 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2007-06-28 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2007-06-27 Vedr. sommerferien 2007
2007-06-26 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2007-06-25 Indberetning af karakteroplysninger
2007-06-18 Vejledning til afgangsbeviser mv. 2007
2007-06-18 Vejledning til DSA-Løn
2007-06-14 Ny version af DSA-Karakter på vej
2007-06-04 Grundlovsdag
2007-05-16 Mundtlige prøver
2007-05-15 Tekstopgivelser & undervisningsbeskrivelser
2007-05-14 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2007-05-05 Vejledning til prøvekarakterer 2007
2007-05-03 Windows Vista. Nyt styresystemet fra Microsoft
2007-05-01 Ny version af DSA-Karakter på vej
2007-04-16 Ny version af DSA-Elev/karakter
2007-04-11 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2007-03-29 Kvartalsindberetninger DSA-Løn
2007-03-23 Åbningstider omkring påsken 2007
2007-03-15 Løntabel gældende pr. 1. april 2007
2007-03-14 Ny version af DSA-Finans
2007-03-12 Vejledning til standpunktskarakterer 2007
2007-03-09 Nye løntabeller pr. 1. april 2007.
2007-03-05 Ny version af DSA-Karakter på vej
2007-02-02 Åbningstider i uge 7 og 8
2007-01-15 Påmindelse vedr. årsoplysningssedler
2007-01-12 Ny version af DSA-Løn
2007-01-10 Vi er flyttet
2007-01-08 Ny version af DSA-Løn på vej
2007-01-05 [Link utilgængeligt]Supportformular - praktisk og bekvemt
2007-01-04 Ny version af DSA-Elev
2007-01-03 DSA-Løn & SK-Løn i 2007
2006-12-07 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2006-12-06 Ny version (08.12.06) af SK-Lønsystemet
2006-12-05 Åbningstider omkring jul og nytår
2006-12-04 Ny version af SK-Lønsystemet på vej
2006-11-02 Nyt program (DSA-Løn/Komm.) på vej
2006-11-01 Beskrivelse af DSA-Lønberegning
2006-10-06 Efterårsferien - uge 42
2006-10-03 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2006-09-20 Ny version af DSA-Løn
2006-09-19 Ny version af DSA-Finans
2006-09-12 Notat vedr. lønkørsler oktober 2006. SK-Løn
2006-09-07 Ny version af DSA-Løn
2006-09-06 Vejledning til indberetning af budgettal
2006-09-06 Vejledning til efterskoler (DSA-Elev)
2006-09-06 Vejledning til blanket 85A
2006-09-05 Ny version af DSA-Elev/karaktersystemet
2006-09-05 Vejledning til skema A & C
2006-09-04 Vedr. individdata til Danmarks Statistik.
2006-08-22 Indberetninger i forbindelse med DSA-Elev/karaktersystemet
2006-07-04 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2006-06-16 Ny version af DSA-Løn
2006-06-15 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2006-06-15 Indberetning af prøveprotokoldata
2006-06-14 Ny version af DSA-Elev/karaktersystemet
2006-06-13 DSA-Løn & opgørelser ved skoleårets afslutning etc.
2006-06-12 Vedr. sommerferien 2006
2006-05-31 Påmindelse om opdatering af DSA-Finanssystemet
2006-05-30 Påmindelse om opdatering af DSA-Elevsystemet
2006-05-22 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag
2006-05-19 DSA-Løn & løn i ferieperioder
2006-05-18 Mundtlige prøver
2006-05-11 Tekstopgivelser & undervisningsbeskrivelser
2006-05-03 Langsom internet
2006-04-27 Ny version af DSA-Finans
2006-04-25 Ny version (1.93.05) af DSA-Elev- & DSA-Karaktersystemet
2006-04-18 Ny version (3.10) af DSA-Finanssystemet
2006-04-11 Afgangsbeviset for elever i 10. klasse
2006-04-07 Standpunktskarakterer & skriftlige prøver
2006-04-03 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2006-03-31 Bortskaffelse af udtjent elektronisk udstyr
2006-03-29 Åbningstider omkring påsken 2006
2006-03-24 Ny version (1.93) af DSA-Elev- & DSA-Karaktersystemet
2006-03-16 DSA-Løn & april løn
2006-03-10 DSA-Karakter: Prøverne maj/juni 2006
2006-03-09 Løntabel gældende pr. 1. april 2006
2006-03-07 Ny version af DSA-Finans på vej
2006-03-01 Nye løntabeller pr. 1. april 2006.
2006-02-06 Åbningstider i uge 7 og 8
2006-01-05 Påmindelse vedr. årsoplysningssedler
2005-12-12 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2005-12-08 SK-Lønsystemet i fremtiden
2005-12-06 Nyt lønprogram leveres fra uge 49
2005-12-02 Åbningstider omkring jul og nytår
2005-11-25 Ny version (10.12.05) af SK-Lønsystemet
2005-11-23 Nyt regnskabsår (2006) i DSA-Finans
2005-11-21 Ny version af SK-Lønsystemet på vej
2005-11-01 Nye ATP-satser fra januar 2006
2005-10-12 DSA-Løn. Løntillæg og grundløn
2005-10-10 Efterårsferien - uge 42
2005-10-07 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2005-09-30 Nyt lønsystem (DSA-Løn) - status
2005-09-21 Indberetning af elevstøtte (Efterskoler).
2005-09-12 Ny version (1.92) af DSA-Elevsystemet
2005-09-02 Beregning af kommunalt bidrag (Efterskoler).
2005-08-31 Vedr. individdata til Danmarks Statistik.
2005-08-30 Vejledning til skema A & C
2005-08-29 Vedr. skema A, B , C & F og DSA-Elev.
2005-06-28 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2005-06-16 Notat vedr. lønkørsler pr. august 2005
2005-06-14 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2005-06-13 Ændrede satser for beregning af UV-tillæg
2005-06-06 Vedr. sommerferien 2005
2005-05-31 Opdatering af regnearket Resultatopgørelse
2005-05-30 Ny version (1.91) af DSA-Elev- & DSA-Karaktersystemet
2005-05-17 Mundtlige prøver
2005-05-02 Tekstopgivelser & undervisningsbeskrivelser
2005-04-25 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag 2005
2005-04-19 Ny overenskomst - SFO
2005-04-15 Standpunktskarakterer & skriftlige prøver.
2005-04-14 DSA-Karaktersystemet: De afsluttende prøver 2005
2005-04-11 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2005-03-16 Elektronisk fakturering
2005-03-12 Løntabel gældende pr. 1. april 2005
2005-03-11 Vedr. løntabel pr. 1. april 2005.
2005-03-10 Åbningstider omkring påsken 2005
2005-03-09 Ny overenskomst - ændringer fra 1. april 2005
2005-02-07 Afleveringsfrist i februar til BS
2005-02-02 Åbningstider i uge 7 og 8 Vi holder åben i begge uger.
2005-02-01 Ny version (1.90) af DSA-Elevsystemet
2005-01-25 Udskydelse af e-regninger til det offentlige
2005-01-20 Nyt lønsystem (DSA-Lønsystem) - status
2005-01-17 Ny programmør ansat
2005-01-12 Elektroniske regninger til det offentlige
2005-01-07 Påmindelse vedr. årsoplysningssedler
2004-12-07 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2004-11-29 Ny version (08.12.04) af SK-Lønsystemet
2004-11-25 Åbningstider omkring jul og nytår
2004-11-22 Nyt regnskabsår (2005) i DSA-Finans
2004-11-19 Ny version af lønprogrammet på vej
2004-10-07 Efterskoler: Indberetning af elevstøtte
2004-10-06 Ny version (3.00 051004) af DSA-Finans
2004-10-01 Nogle skoler har modtaget mange ens mails
2004-09-29 Ny version (1.89) af DSA-Elevsystemet
2004-09-27 Tilmelding til PBS over internettet
2004-09-24 Til alle brugere af DSA-Elevsystemet
2004-09-23 Krav til PBS over internettet
2004-09-23 Efterårsferien - uge 42
2004-09-20 Windows XP & Servicepack 2 (SP2)
2004-09-15 DSA-Elevsystemet til Efterskoler
2004-09-15 Skema 85A til Danmarks Statistik
2004-09-14 Løntabel gældende pr. 1. oktober 2004
2004-09-10 Til brugere af Windows XP
2004-09-08 Vedr. løntabel pr. 1. oktober 2004.
2004-09-06 Vedr. individdata til Danmarks Statistik.
2004-09-05 Ny version (1.88) af DSA-Elevsystemet
2004-09-02 Ny version af DSA-Elev til bl.a. skema A er klar på mandag
2004-08-26 Vedr. skema A, B , C & F og DSA-Elev.
2004-08-02 PBS over internettet
2004-06-18 Ny version (3.00 160604) af DSA-Finans
2004-06-17 Notat vedr. lønkørsler pr. august 2004
2004-06-15 Vedr. løn for august 2005
2004-06-14 Vedr. løn for august 2004
2004-06-11 Karaktergennemsnit på skolernes hjemmesider
2004-06-10 Indberetning af prøveprotokoller
2004-06-07 Ny version (1.87) af DSA-Elev- & DSA-Karaktersystemet
2004-06-04 Vedr. sommerferien 2004
2004-06-03 Ny version (3.00) af DSA-Finans
2004-05-18 Elektronisk indberetning af prøveprotokoller
2004-05-17 DSA-Finans. Ny version fortsat på vej.
2004-05-17 Mundtlige prøver.
2004-05-12 Notat vedr. suspension af SP-bidrag mv.
2004-05-11 Vedr. nye skattekort og suspension af SP-bidrag.
2004-05-04 Tekstopgivelser & undervisningsbeskrivelser.
2004-04-30 Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag 2004
2004-04-28 Standpunktskarakterer & skriftlige prøver.
2004-04-26 Indberetning af regnskabstal 2003
2004-04-20 DSA-Karaktersystemet. Supportside.
2004-04-16 DSA-Finans. Ny version på vej.
2004-04-15 DSA-Karaktersystemet. Ny supportside.
2004-03-30 Nyt lønsystem på vej
2004-03-26 Adresseændring til Uddannelsesstyrelsen (DSA-Karakter)
2004-03-24 DSA-Karaktersystemet og de afsluttende prøver 2004
2004-03-19 Løntabel gældende pr. 1. april 2004
2004-03-18 Sidste nyt vedr. løntabel pr. 1. april 2004.
2004-03-12 Åbningstider omkring påsken 2004
2004-03-11 Vedr. løntabel pr. 1. april 2004.
2004-03-08 Ny version (1.86) af DSA-Elevsystemet
2004-03-05 Ny version af DSA-Elevsystemet på vej
2004-02-02 Ny version (04.02.04) af SK-Lønsystemet
2004-01-29 Nye regler for hvem der skal betale SP-Bidrag
2004-01-26 Åbningstider i uge 7 og 8 Vi holder åben i begge uger.
2004-01-13 E-mail adresser
2004-01-12 Påmindelse vedr. årsoplysningssedler

Total

713 indlæg