Åbningstider omkring jul og nytår (11/12-15)

Af kp

Vi vil hermed gøre opmærksom på, at vi hos Dansk Skoledata går på juleferie 

Mandag den 21/12 kl. 16.00.

Firmaet er lukket mellem jul og nytår. Der kan ikke forventes support i denne periode. I kan træffe os igen i det nye år fra mandag d. 4. januar 2016. 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (10/12-15) (10/12-15)

Af kp

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 4. kvartal 2015 skal sendes senest mandag den 4. januar 2016.

Selve dannelsen af indberetningen kan som bekendt udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen. 

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning

Ny version af DSA-Løn (09/12-15)

Af kp

Seneste version af DSA-Løn indeholder bl.a. følgende nyheder: 

  1. Fra 01-01-2016 kommer der nye (lavere) takster for kørselsgodtgørelse. De nye takster bliver automatisk opdateret i DSA-Løn med den version, der kan autoopdateres fra og med den 09/12-2015.
  2. Fra 01-01-2016 kommer der ny takst for værdi af fri telefon (og evt. internet). Den nye takst (Kr. 225 pr. måned) bliver automatisk opdateret i DSA-Løn med den version, der kan autoopdateres fra og med den 09/12-2015.
  3. Fra den 01-01-2016 kommer der nye ATP-satser. De nye satser bliver automatisk opdateret i DSA-Løn med den version, der kan autoopdateres fra og med den 09/12-2015. Bemærk at visse satser ikke er delelige med 3. I disse tilfælde anvender DSA-Løn Skema 2-satserne, som vist i den nye satsoversigt.

Inspiration til lokale aftaler om løntillæg (27/11-15)

Af kp

Moderniseringsstyrelsen har tidligere udgivet en vejleding, som vi mener kan have interesse for skolens ledelse og tillidsrepræsentanter i forbindelse med Lokale aftaler om løntillæg. Moderniseringsstyrelsen har også lavet nogle skabeloner til brug til lokale aftaler om løntillæg.

Vejledningen og skabelonerne kan bruges som inspiration, når de ansvarlige for lokale lønaftaler udarbejder disse aftaler. Vejledningen og skabelonerne vil, sammen med det dokument (Oversigt over lokalt aftalte tillæg) vi tidligere har udsendt til skolerne, være med til at lette oprettelser af lokalt aftalte løndele i DSA-Løn.

Links:

Moderniseringsstyrelsens vejledning: Lokale aftaler om løntillæg – hvad er god praksis

Moderniseringsstyrelsens skabeloner til lokale aftaler om løntillæg

Oversigt over lokalt aftalte tillæg (docx) 

Oversigt over lokalt aftalte tillæg (pdf)

Vejledning til Optagelse.dk mv. (12/11-15)

Af kp

Til brugere af DSA-Karaktersystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af data til UNI-Login og standpunktskarakterer til optagelse.dk

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Data til UNI-Login og karakterer til optagelse.dk.

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk). 

Orientering vedr. efterårsferien 2015 (07/10-15)

Af thc

Vi skal hermed oplyse, at vi holder efterårsferie fra og med mandag den 12. oktober til og med fredag den 16. oktober 2015.

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

Der vil i perioden være mulighed for at sende mail til os på support@uvdata.dk. Indkomne mails vil tidligst blive besvaret den 19. oktober 2015.

 

Vi ønsker alle kunder en god efterårsferie.

Indberetning af elevstøtte (01/10-15)

Af kp

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 3. kvartal 2015 skal sendes senest torsdag den 15. oktober 2015.

Selve dannelsen af indberetningen udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen.

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning.top.gif

 

 

Vejledning til blanket 85E (23/09-15)

Af kp

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af side 1 til blanket 85E til Danmarks Statistik.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Blanket 85e 2015.

 Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk). 

NB. ZIP-filen man fik gemt først kan nu slettes.

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (22/09-15)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

  1. .Feriepenge (ansatte med løbende afregning)
  2. .ATP bidrag
  3.  og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Elevindberetning til Styrelsen for IT og læring (08/09-15)

Af kp

Med DSA-Elevprogrammet kan man sende elevindberetningen direkte til Styrelsen for IT og læring. Inden man indsender de ønskede elevoplysninger, skal elevdata være ajour, sådan som det er beskrevet i vejledningen til brug for elevindberetningen til Danmarks Statistik.

Når elevdata er ajour vælges under -> Udskrifter () -> -> . Herefter følges skærmbillederne i sidste afsnit (SENDE ELEVDATA TIL DANMARKS STATISTIK) i vejledningen til indberetningen til Danmarks Statistik. Opstår der spørgsmål, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail ( support@uvdata.dk ).

top.gif