Tidsfrist for lønkørsel (02/03-16)

Af kp

Vi skal hermed gøre opmærksom på, at tidsfristen for lønkørsel i marts er senest tirsdag den 29. marts kl. 18. Dette er gældende for skoler, der anvender NETS OverførselsService eller DSA-OverførselsService. Tirsdag den 29. marts er første arbejdsdag lige efter påskeferien. Vi anbefaler, at man får afsluttet og sendt løn i ugen inden påskeferien. Dvs. absolut senest fredag den 18. marts.

Tidsfrist for opkrævning af skolepenge mv. (02/03-16)

Af kp

Vi skal hermed gøre opmærksom på, at skoler, der opkræver skolepenge m.v. via BetalingsService (NETS), skal sende opkrævningen senest mandag den 21. marts kl. 9. Mandag den 21. marts er i begyndelsen af påskeferien. Vi anbefaler, at man senest torsdag den 17. marts får sendt opkrævningerne til NETS.

Data til UNI-Login kan nu sendes igen (25/02-16)

Af kp

Vi har nu fra en skole fået oplyst, at data igen kan sendes til UNI-Login. Vi har ikke siden i dag kl. 9:02 fået fejlrapporter ind. Så vi forventer, at tjenesten nu kører for alle skoler.

Vejledning til DSA-Finans: Systemkonti (24/02-16)

Af kp

Med seneste version af DSA-Finans (version 3.15.85) har vi bl.a. på opfordring fra flere revisorer indført begrebet systemkonti. Hvad systemkonti er, og hvorledes de bruges i DSA-Finans er beskrevet i vejledningen: DSA-Finans Systemkonti. Vi anbefaler brugere af DSA-Finans til at hente vejledningen og snarest mulig få den læst grundigt igennem. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man velkommen til at sende en supportformular til os. 

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: DSA-Finans Systemkonti.

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen.

Data til UNI-Login (23/02-16)

Af kp

Så er den gal igen. Det er desværre ikke været muligt at sende data til UNI-Login via DSA-Elev. Problemet ligger ikke i DSA-Elev, men hos STIL (Styrelsen for IT og læring). Vi har både i dag og i går skrevet til deres support om deres problem, men endnu ikke hørt noget fra dem. Hvornår STIL gider at svare på vores henvendelse og få løst deres fejl i deres modtagersystem, kan vi desværre ikke svare på. Man kan på den enkelte skole forsøge at sende data til UNI-Login dagligt. Kommer der en fejlrapport, betyder det, at UNI-Login ikke har modtaget data, og man kan så forsøge dagen efter.

Åbningstider i uge 7 og 8 (11/02-16)

Af kp

I forbindelse med vinterferie i h.h.v. uge 7 og 8, vil vores support være reduceret i perioder. Fredag den 26/2 er der ingen lønsupport. Det betyder at sidste frist for lønsupport er torsdag den 25/2. Vi forventer ikke at det vil give problemer da torsdag den 25/2 er absolut sidste frist hvis lønnen skal være til rådighed den 29/2.

Skema 10. klasse pr. 5. februar (01/02-16)

Af kp

Skoler med 10. klasser skal forventelig som tidligere år i efteråret 2016 indsende skema til Undervisningsministeriet med oplysninger om elever i 10. klasse pr. 5. februar 2016. Det kan anbefales, at man danner denne liste nu her pr. 5. februar 2016 og lægger den til side til efteråret. Ved at danne udskriften nu, vil man nemmere kunne have et overblik over udskriftens rigtighed.

Det skal bemærkes, at DSA-Elev kan danne en korrekt udskrift i efteråret under forudsætning af, at elevernes historik, udmeldelsesdato mv. er korrekte.

Udskriften dannes under: 

Elever -> Udskrifter -> Indberetninger -> Skema 10. klasse.

Data til UNI-Login (21/01-16)

Af thc

Det har desværre ikke været muligt de seneste dage at sende data til UNI-Login via DSA-Elev. Problemet ligger ikke i DSA-Elev, men hos STIL (Styrelsen for IT og læring). Vi har for 2 dage siden skrevet til deres support om deres problem, men endnu ikke hørt noget fra dem. Vi har i dag rykket for svar, men stadig ikke hørt noget fra dem. Så hvornår STIL gider at svare på vores henvendelse og få løst deres fejl i deres modtagersystem, kan vi desværre ikke svare på. Man kan på den enkelte skole forsøge at sende data til UNI-Login dagligt. Kommer der en fejlrapport, betyder det, at UNI-Login ikke har modtaget data, og man kan så forsøge dagen efter.

Indberetninger til Danmarks Statistik (07/01-16)

Af thc

Dannelse af Lønstatistik (strukturstatistik) til Danmarks Statistik skal for 2015 foretages på helt samme måde som tidligere år. Dvs. brugere, der har DSA-Løn/stat-modulet, ganske enkelt skal følge vores vejledning. Vejledningen kan hentes via følgende link:

Vejledning til lønstatistik

Koden til vejledningen er sendt pr. mail.

Det bør for alle være tilstrækkeligt at følge anvisningerne i vejledningen under afsnittet "Fildannelse til DST" (side 7). Nemmere kan det vist ikke være!

Indsendelse af indberetningen kan foretages som beskrevet i afsnittet "Indsendelse af fil til DST" (side 7).

Danmarks Statistik vil dog foretrække, at man sender filen via følgende link:

Upload filer via CEMOS.WEB 

Bemærk sidste frist for indsendelse af lønstatistikken er onsdag den 20. januar 2016.

Skoler, der også skal indberette fraværsstatistik, skal foretage det på helt samme måde som sidste år; og dermed tilsvarende som beskrevet overfor.

Bemærk sidste frist for indsendelse af fraværsstatistikken er onsdag den 24. februar 2016.

Er det første gang skolen indberetter, beder Danmarks Statistik om, at man også indberetter medievalg. Dette kan bl.a. foretages via nedenstående link:

Indberet medievalg

Som medie skal her vælges: Indkøbt lønsystem

Som Leverandør/system vælges: Dansk Skoledata Aps.

 I DSA-Løn under  ->  findes links til Danmarks Statistik vedrørende Løn- og fraværsstatistik.

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (16/12-15)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

  1. .Feriepenge (ansatte med løbende afregning)
  2. .ATP bidrag
  3.  og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).