Nye regler for hvem der skal betale SP-Bidrag (29/01-04)

Indtil og med år 2003 har alle lønmodtagere, fra det år man bliver 17 år, og indtil og med det år man bliver 66 år, skullet indbetale SP-Bidrag. SK-Lønsystemet tager automatisk højde for dette forhold. Fra år 2004 er reglerne herfor imidlertid ændret, for hvad angår slutalderen.

Vi holder os orienteret om ændringer bl.a. via Told & Skats hjemmeside. Men på deres hjemmeside er ændringerne i skrivende stund ikke beskrevet, når man går ind under oplysninger til Borger eller Virksomhed. Går man til gengæld ind under juridiske vejledninger, vil man af lidt snørklede veje kunne læse, at der er sket ændringer. Den juridiske vejledning har først været tilgængelig fra den 18. januar 2004. Altså godt en måned efter at man som lønberegner burde have haft oplysningerne i forbindelse med lønberegning for ansatte, der er forud lønnet!!! Ved lidt research har vi fundet ud af, at lovgrundlaget for de nye regler faktisk er "Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003"!!! Man kan vist godt på denne baggrund tillade sig at sige, at man inden for Told & Skat ikke rider samme dag, som man sadler!!! 

De nye regler medfører, at SP-bidraget ophører på det tidspunkt, hvor der sidste gang anvendes skattekortoplysninger for det kalenderår, hvori personen fylder 64 år, for personer der inden 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog 66 år.

Ovennævnte indebærer, at personer, der er fylder 65 år 1. juli 2004 eller senere på året, ikke skal betale SP-bidrag. Personer, der fylder 65 år i første halvdel af 2004, skal betale SP-bidrag indtil og med år 2005. Personer, der fylder 66 år i 2004, skal ligeledes betale SP-Bidrag i 2004. Forvirret?

Vi er inden for de nærmeste dage på vej med en opdatering til SK-Lønsystemet, der tager højde for de nye regler. De eneste ansatte, der vil være berørt af de nye regler i år, er ansatte, der fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere på året (altså er født den 1. juli 1939 og indtil 31. december 1939). Har man ansatte i den beskrevne gruppe, skal de altså ikke indbetale SP-bidrag. Har man fået kørt løn på ansatte i gruppen, kan man nemt ved en enkel kørsel allerede med den nuværende version af SK-Løn få bragt forholdet på plads. Ring til Dinna her på kontoret, og hun vil være behjælpelig med problemstillingen.

Åbningstider i uge 7 og 8 Vi holder åben i begge uger. (26/01-04)

I uge 7 vil åbningstiderne være reduceret til åbningstiden for support. Dvs.

Mandag til torsdag fra kl. 08.30 til kl. 14.00.

Fredag fra kl. 08.30 til kl. 13.00.

Mandag, tirsdag og onsdag i uge 7 vil der kun være Finn Pedersen til stede ved telefonerne. Torsdag og fredag vil vi være næsten fuldt bemandet. 

I uge 8 vender vi tilbage til vore normale åbningstider. 

I lighed med hvad vi har gjort tidligere år, har vi valgt at reducere åbningstiderne i uge 7, da omkring 80 % af de skoler, vi har kontakt med til daglig, holder vinterferie netop i denne uge. Vi håber ikke, at de svagt ændrede åbningstider og bemanding i uge 7 vil give anledning til forstyrrelser på skolerne. Ud over muligheden for at ringe i vore åbningstider vil det være muligt døgnet rundt at sende e-mails på dsd@skoledata.dk. E-mails til denne adresse vil blive læst dagligt.

E-mail adresser (13/01-04)

Hver gang vi har nyheder her på vores hjemmeside, sender vi samtidig en info e-mail til de skoler, det er relevant for. E-mailen sendes for at gøre opmærksom på, at vi har noget information af interesse på vores hjemmeside. Herved behøver man ikke at besøge vores hjemmeside hver eneste dag.

Har vi nyheder vedr. eksempelvis DSA-Elevsystemet sendes en info e-mail til alle skoler, der anvender DSA-Elevsystemet. Har vi nyheder som nærværende nyhed, der er af generel karakter, sendes en info e-mail til alle skoler, der anvender vore programmer.

Vi har efterhånden fået e-mail adresser fra de fleste skoler, som vi kan anvende, når vi udsender disse orienteringsskrivelser. Vi håber, at alle synes, at denne måde at orientere jer på er praktisk.

Desværre må vi konstatere, at hver gang vi sender e-mails, er der skoler, der ikke får disse e-mails. Dette skyldes, at skoler enten har oplyst os forkerte e-mail adresser, ELLER at skoler har fået NYE e-mail adresser UDEN at orientere os herom!

Det er vigtigt for kommunikationen, at vi får  ajourført jeres e-mail adresser. Vi håber med denne information at skolerne bliver opmærksomme på vigtigheden af at informere om e-mail adresser.

Skoler, der ikke har modtaget en info e-mail vedr. nærværende nyhed, er ikke på vores liste med korrekt e-mail adresse!

Oplysninger om ændringer af jeres e-mail adresser bedes sendt til DinnaB@skoledata.dk.

De få skoler, der endnu ikke har oplyst os om deres e-mail adresser bedes ligeledes sende dem til DinnaB@skoledata.dk.

Påmindelse vedr. årsoplysningssedler (12/01-04)

Husk at indberetning af oplysningssedlerne (S74) skal ske senest den 20. januar 2004.

Er du tilmeldt "tast selv" ved Told & Skat, kan indberetning med fordel ske via internettet.

I  vores vejledning til lønprogrammet version 061203 kan du under afsnittet BETJENING læse mere om, hvordan du gør i praksis. Vejledningen kan hentes her på vores hjemmeside: [Link utilgængeligt]Vejledning til version 06.12.03

Har du evt. rettelser til årsoplysningssedlerne, f.eks. hvis ansatte har haft fri telefon eller anden B-indkomst, kan filerne fra lønsystemet med fordel indlæses i Told & Skat's PC- program, S74-2003. Herefter kan evt. rettelser til oplysningssedlerne nu udføres i dette program. Programmet kan hentes her: http:// www.toldskat.dk /edb/s742003.exe