Indberetning af løndele til Eunomia via DSA-Løn (19/04-16)

Af kp

Nærværende information er udelukkende til De frie Grundskoler, der indberetter løndele til Eunomia. Vi forventer at have en ny version klar af DSA-Løn i løbet af 1-2 uger, der vil kunne danne en fil til indberetning af løndele til Eunomia. Vi informerer nærmere herom her på vores hjemmeside. 

Bemærk: Inden filen indlæses i Eunomia, skal man forinden have ajourført de ansattes basisoplysninger i Ansættelsesregisteret. Er der blot den mindste mangel m.h.t. basisoplysninger på de ansatte, vil filen blive afvist! Man kan allerede nu sørge for, at basisoplysningerne på de ansatte er ajourført i Ansættelsesregisteret. 

Efterskoler: Indberetning til forhandlingsstatistikken via DSA-Løn (18/04-16)

Af kp

Nærværende information er udelukkende til Efterskoler, der anvender DSA-Løn. Vi forventer at have en ny version klar af DSA-Løn i løbet af 1-2 uger, der vil kunne danne en fil til Indberetning til Forhandlingsstatistikken. Vi informerer nærmere herom her på vores hjemmeside.

Vejledning til prøvekarakterer 2016 (12/04-16)

Af kp

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med prøvekarakterer, projektopgaver mv. 

Vejledningen hentes ved at klikke på følgende tekst: Vejledning prøvekarakterer 2016.

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

 

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Bemærk at tekst med rødt i vejledningen er ny tekst i forhold til den tilsvarende vejledning fra 2014. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. e-mail (support@uvdata.dk).

NB. ZIP-filen man fik gemt skrivebordet, kan nu slettes.

Vejledning til standpunktskarakterer 2016 (08/04-16)

Af kp

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med oprettelse af standpunktskarakterer. 

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Vejledning standpunkt 2016.

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk).

NB. ZIP-filen man fik gemt skrivebordet, kan nu slettes.

Ingen support mandag den 11. april 2016 (05/04-16)

Af thc

Der er ingen support mandag den 11. april 2016 grundet internt seminar

I kan dog stadig indsende mails til support@uvdata.dk eller oprette en supportformular via vores hjemmeside https://blog.uvdata.net/skoledata/page/3-support/. Henvendelser vil dog først blive besvaret fra og med den 12. april 2016.

Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (05/04-16)

Af kp

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 1. kvartal 2016 skal sendes senest fredag den 15. april 2016.

Selve dannelsen af indberetningen kan som bekendt udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen. 

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (01/04-16)

Af thc

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

  1. .Feriepenge (ansatte med løbende afregning)
  2. .ATP bidrag
  3.  og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Fra 01-04-2016 indgår kostskoletillæg og undervisningstillæg nu i timesatsgrundlaget (jf. voldgiftsafgørelse) (14/03-16)

Af thc

I fredags (11. marts 2016) blev der frigivet en ny version af DSA-Løn.

Seneste version (1.00.86) af DSA-Løn indeholder bl.a. ændringer vedr. ”Fra 01-04-2016 indgår kostskoletillæg og undervisningstillæg nu i timesatsgrundlaget (jf. voldgiftsafgørelse)” – link til notat Fra 01-04-2016 indgår kostskoletillæg og undervisningstillæg nu i timesatsgrundlaget (jf. voldgiftsafgørelse).pdf (14/3-16).

Åbningstider omkring påsken 2016 (08/03-16)

Af kp

Hverdagene (mandag den 21. marts, tirsdag den 22. marts og onsdag den 23. marts) før Skærtorsdag holder kontoret lukket. Vi ønsker alle en god påske.

Mails vedr. support sendes til support@uvdata.dk. Mails vedr. support indsendt i hverdagene 21. til 23. marts kan først forventes besvaret efter påske.

Ny lønreguleringsfaktor (03/03-16)

Af kp

Pr. 01-04-2016 kommer der en ny lønreguleringsfaktor. Vi har fra Moderniseringsstyrelsen fået bekræftet, at den nye lønreguleringsfaktor bliver 1,029882. 

Med seneste version af DSA-Løn bliver den nye lønreguleringsfaktor automatisk klar til brug fra 01-04-2016. Det betyder, at samtlige løn- og pensionsdele, der er afhængige af lønreguleringsfaktoren, automatisk bliver reguleret fra den 1. april 2016.