Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (20/06-16)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

  1. .Feriepenge (ansatte med løbende afregning)
  2. .ATP bidrag
  3.  og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Vedr. sommerferien 2016 (17/06-16)

Af thc

Vi holder sommerferie fra og med mandag den 11. juli 2016 til og med fredag den 29. juli 2016 (uge 28, 29 og 30).

 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

 

Der vil i perioden være mulighed for at sende mail til os på support@uvdata.dk. Indkomne mails vil tidligst blive besvaret mandag den 1. august 2016 (mandag i uge 31).

 

Vi opfordrer til, at I sørger for at afslutte lønnen for juli måned (bagud lønnede) hhv. august måned (forud lønnede) inden den 8. juli 2016.

Ligeledes opfordrer vi til, at opkrævninger af skolepenge, SFO mv. for august bliver sendt til NETS inden den 8. juli 2016.

 

Vi træffes igen mandag den 1. august 2016. 

 

Vi ønsker alle en dejlig sommer.

Vejledning til beviser 2016 mv. (09/06-16)

Af thc

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af beviser, indberetning af karakterdata til Styrelsen for It og Læring (STIL) mv.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Beviser mv 2016

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk). 

NB. ZIP-filen man fik gemt skrivebordet, kan nu slettes.

Prøvekarakterer i dansk og matematik til optagelse.dk (09/06-16)

Af thc

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik til optagelse.dk.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst:

Prøvekarakterer dan-mat 2017.pdf (109,54 kb)

Ny vejledning til DSA-Karakternet (09/06-16)

Af thc

Med seneste version af DSA-Elev udsender vi en opdateret vejledning til skoler, der anvender DSA-Karakternet.

Nu er det via DSA-Karakternet også muligt at importere prøvekarakterer fra Karakternet. Indlæsning af prøvekarakterer foregår på samme måde som bl.a. indlæsning af standpunktskarakterer. Læs nærmere herom i vejledningen.

Fra i år skal skriftlige prøver kun rettes af en beskikket censor. Skolerne har nu pligt til, så snart de modtager karakterer fra censorerne, at oplyse elever og forældre om karaktererne, så de har mulighed for evt. at klage over karaktererne. Skoler, der bruger Karakternet kan vælge at informere om karaktererne via Karakternet. Har man valgt denne måde at informere om de skriftlige prøvekarakterer, kan man nu via DSA-Karakternet få disse prøvekarakterer (og i øvrigt også andre prøvekarakterer) importeret til DSA-Karaktersystemet. Man bliver hermed fri for at indtaste karaktererne både i Karakternet og DSA-Karaktersystemet.

Den nye vejledning kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende: Vejledning til DSA-Karakternet

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk). 

NB. ZIP-filen man fik gemt skrivebordet, kan nu slettes.

Det kan ikke gøres nemmere - Lønkørsler og ferieperioder (06/06-16)

Af kp

DSA-Løn er det mest avancerede & smidige lønsystem. Dette gælder også i forhold til ansattes løn i ferieperioder. Som princip skal man intet udregne i ferieperioder. Man skal blot oplyse DSA-Løn om, hvornår ansatte holder ferie og går på arbejde igen. Så klarer DSA-Løn resten! Dette gælder også for ansatte, der ikke har optjent ret til fuld løn under ferier. Udregninger vedr. deltidsbeskæftigedes ferieløn klarer programmet også automatisk.

I forbindelse med skoleårets afslutning skal de ansattes endelig beskæftigelsesgrad opgøres. Opgørelse for læreres undervisningstillæg for skoleåret skal ligeså opgøres. Med DSA-Løn er de heraf afledte udregninger af de ansattes evt. manglende løn- og pensioner en saga blot. DSA-Løn kan foretage disse udregninger helt automatisk. Nemmere kan det vist ikke være!

Hvordan man får DSA-Løn til foretage alle disse tidskrævende beregninger automatisk, kan brugere af DSA-Løn læse mere om i følgende vejledninger:

·         Lønkørsler omkring sommerferien (15/05-06)

·         Lønkørsler omkring sommerferien II (16/06-06)

·         Lønsedler i ferieperioder (18/05-06)

·         Funktioner i DSA-Løn (05/06-14)

NB! Ferieperioden for lærere, børnehaveklasseledere og intervallønnede er, hvis intet andet er aftalt i 2016, fra den 04-07-2016 til og med den 05-08-2016. D.v.s. at der under de ansattes status skal indskrives følgende:

 

Vi opfordrer brugere af DSA-Løn til at læse vejledningerne inden løn i ferieperioden skal afvikles.  Ønsker man hjælp til ovenstående, anbefaler vi, at man snarest pr. mail retter henvendelse til os, så vi kan lave aftaler herom. Spørgsmål til vejledningerne mv. sendes pr. mail til support@uvdata.dk .

Forhandlingsstatistikken: Vejledning til DSA-Løn (10/05-16)

Af kp

Med seneste version af DSA-Løn er det nu muligt at danne en fil til forhandlingsstatistikken.

Denne funktion har udelukkende relevans for efterskoler, der indrapporterer til Finansministeriets forhandlingsdatabase. Funktionen har således ikke relevans for Frie Grundskoler o.lign.

Vi har lavet en vejledning, der grundigt beskriver, hvordan programmet skal betjenes i forhold dannelse af filen til forhandlingsstatistikken. 

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Forhandlingsstatistikken

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk). 

NB. ZIP-filen man fik gemt skrivebordet, kan nu slettes.

Ansættelsesregisteret: Vejledning til DSA-Løn (10/05-16)

Af kp

Med seneste version af DSA-Løn er det nu muligt at danne en fil over ansattes løndele, der skal indberettes til ajourføring i Ansættelsesregisteret. Filen med de ansattes løndele kan importeres direkte til Ansættelsesregisteret.

Funktionen har udelukkende relevans for skoler, der indrapporterer til Fordelingssekretariatet (Frie grundskoler, gymnasieskoler med grundskoleafdeling o. lign.). Funktionen har således ikke relevans for efterskoler o.lign.

Vi har lavet en vejledning, der grundigt beskriver, hvordan programmet skal betjenes i forhold dannelse af filen med ansattes løndele til brug i Ansættelsesregisteret.

Bemærk: Inden filen indlæses i Ansættelsesregisteret, skal man forinden have ajourført de ansattes basisoplysninger i Ansættelsesregisteret. Er der blot den mindste mangel m.h.t. basisoplysninger på de ansatte, vil filen blive afvist! 

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Ansættelsesregisteret. 

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk). 

NB. ZIP-filen man fik gemt skrivebordet, kan nu slettes.

Åbningstider omkring Kristi Himmelfartsdag (02/05-16)

Af thc

Fredag den 6. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) holder kontoret lukket.

Der vil ikke være mulighed for at få support denne dag.

Et "smugkig": Afgangsbeviser og bilag (21/04-16)

Af kp

Med seneste version af DSA-Elev (version 2.4.26) kan man nu danne beviser som originaler på almindeligt hvidt papir med grøn baggrund – på både dansk og engelsk.

Vi udsender som sædvanlig om en måneds tid vejledning vedrørende beviser mv. Hvis man allerede nu ønsker et ”smugkig” af, hvordan beviser kan tage sig ud, kan det gøres på følgende måde:

Vælg  ->  (udskrifter)  ->  ->  ->

Om vi kommer til at understøtte beviser fra Kommuneforlaget, har vi som tidligere skrevet i vejledning til standpunkt ikke taget stilling til endnu. Der bliver først taget stilling hertil, når vi har modtaget beviser fra Kommuneforlaget. Men vi synes beviserne her fra DSA-Elev er både overskuelige og meget brugbare.

Bilag til beviser kan nu også dannes som originaler med grøn bagrund. Dette gøres under  -> fanen  -> knappen  ->

Alle ovenstående udskrifter kræver naturligvis en farvelaserprinter.