VIGTIG: Opdater til nyeste version inden lønnen for september afsluttes (16/09-16)

Af thc

Det er VIGTIGT, at I opdaterer til nyeste version 1.1.11 (denne version blev frigivet den 15.09.16 om eftermiddagen) før I afslutter lønnen her i september måned.

 

I kan se oplysning om version, når I starter DSA-Løn.

 

 

Der er generelt vigtigt, at I altid opdaterer DSA-Løn med det samme, når der frigives nye versioner.

Ny version af DSA-Løn (version 1.1.9) (14/09-16)

Af kp

Der er i dag frigivet en ny version til DSA-Løn.

Den nye version af DSA-Løn indeholder ændringer vedr. Statsgaranterede pensionsordninger (tidligere P25 eller Efterlønskassen) – Statens Administration (jf. servicemail af 02.09.2016 – se vedhæftet mail): 

·         Fremadrettet vil overførsler ikke blive overført automatisk via Nets-filen. Markering i feltet ”Betal via PBS” er fjernet.

·          Vi blev opmærksomme på, at der kunne være øre-forskelle (en enkelt øre i op- eller nedadgående retning). Dette har vi rettet op på med virkning fra 01.09.2016 – det vil sige, at der sker korrektion (bogføring) for det, der er beregnet for september forudløn (beregnet sidst i august måned).

Med en af de seneste versioner af DSA-Løn er der kommet en ny funktion for visning af feriepengeforpligtelse. På fanen ”Ferieløn ansat” på den enkelte medarbejder vælges:

Her er der nu en ny fane ”Feriepengeforpligtelse”:

Tryk på ”Vis”, hvorefter feriepengeforpligtelsen vises. Før kunne I kun få vist ”Feriepengeforpligtelsen” under fanen ”Kørsler”. Nu er der mulighed for at se den aktuelle status før eller efter, der er foretaget ændringer.

BEMÆRK: Når feriepengeforpligtelse vælges fra fanen ”Ferieløn ansat” vises det kun for den ansættelse, I står på. Hvis en medarbejder har flere ansættelser, og I gerne vil have en oversigt over alle ansættelser, skal I hente denne via fanen ”Kørsler”.

Elevindberetning til Danmarks Statistik (08/09-16)

Af kp

Med DSA-Elevprogrammet kan man sende elevindberetningen direkte til Danmarks Statistik med alle de nødvendige oplysninger. 

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med elevindberetningen til Danmarks Statistik.  

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Elevindberetning til Danmarks Statistik

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk).

Indberetning af elevoplysninger til Danmarks Statistik (06/09-16)

Af kp

I slutningen af august har skolerne modtaget mail fra Danmarks Statistik (DST) om indberetning af elevoplysninger. Først i dag har vi modtaget dette brev, efter vi har henvendt os til DST. Vi har i første omgang fået oplyst, at indberetningen i år skulle gøres på samme måde som sidste år. Det viser sig nu ikke at være tilfældet. Man har foretaget ændringer, fordi Rigsrevisionen mente, det ikke var godt nok, at de sendte krypterede data ud, det skulle også komme ind krypteret. Den tekniske afdeling ved DST har så bare lige glemt at give besked herom til de personer ved DST, som står for kommunikationen til skolerne og os systemudviklere! 

Vi er i gang med at ændre i DSA-Elev og udsender i løbet af ugen en ny version, der kan foretage indberetningen. Vi udgiver også i løbet af ugen en opdateret vejledning, der beskriver, hvordan indberetningen foretages fra DSA-Elev. Når vejledningen ligger klar, vil man kunne foretage indberetningen. Bemærk at deadline for indberetningen er 16. september, så der er god tid til at få foretaget indberetningen.

Betaling af pensionsbidrag til statsgaranterede pensionsordninger (tidligere P25 eller Efterlønskassen) - Statens Administration (02/09-16)

Af thc

I juli måned har Statens Administration udsendt nedenstående mail/brev til skoler med disse pensionsordninger.

 

 

 

Vi har ikke lavet ændringer i forhold til dette i den netop afsluttede lønkørsel (august bagudløn og september forudløn), da vi har haft en forespørgsel hos Statens Administration, om vi ”DSA-Løn” kunne fortsætte med den eksisterende procedure (betaling via Nets samt indsende pensionsspecifikation til Statens Administration). Men vi har netop fået afklaring på, at det desværre ikke kan lade sig gøre.

 

Det betyder, at pensionsbetalinger (P25 og Efterlønskassen) for den netop afsluttede løn er overført som hidtil via Nets til reg. 0216, konto 4069199690.

 

Vi har den seneste uge talt med en del af jer, da I har modtaget et girokort. Vi har bedt jer om at afvente en tilbagemelding fra os inden I betaler girokortet.

 

Vi har forsøgt at få en afklaring fra Statens Administration, om I (DSA-Løn kunder) kunne få lov til først at anvende girokortet fra næste overførsel (da I jo allerede har overført til ovenstående reg. og kontonummer). Men vi har endnu ikke fået en afklaring.

Vi har hørt fra kunder, der har kontaktet Statens Administration, at de skulle betale girokortet og så bede Statens Administration om at returnere det beløb, der allerede er overført. I er nødt til selv at kontakte Statens Administration for at høre, hvordan I skal forholde jer. Vi havde håbet på, at vi kunne sende en samlet melding til jer (derfor får I også først denne mail i dag) – men det er ikke muligt, da vi ikke har fået en afklaring/tilbagemelding fra Statens Administration.

 

BEMÆRK: af informationen fra Statens Administration fremgår, at I skal vedligeholde pensionsaldersberegningssystemet ”PENSAB” med de korrekte oplysninger (se beskrivelse i teksten). Spørgsmål vedr. PENSAB og registreringer heri skal rettes til Statens Administration.

 

Hvis I har eller modtager girokort der ikke svarer til de/det beløb der fremgår af DSA-Løn er det højst sandsynligt, fordi oplysningerne i PENSAB ikke er korrekte.

 

Vi er i gang med at lave en ny version af DSA-Løn, som sikrer, at der fremadrettet ikke overføres automatisk via Nets-filen til Statens Administration.

Vi er også opmærksomme på, at der kan være øre-forskelle (en enkelt øre i op- eller nedadgående retning). Vi sørger for at rette op på det med virkning fra 01.09.2016, så det der bogføres også svarer til det, I skal betale til Statens Administration. Denne ændring kommer også med i en ny version af DSA-Løn.

Den nye version forventes udsendt indenfor den første halvdel af september måned.

Vejledning til elektronisk indberetning 5. september (02/09-16)

Af kp

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med den elektroniske indberetning pr. 5. september for De Frie Grundskoler. 

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Indberetning 5. september 2016

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail ( support@uvdata.dk ).

Kurser i november og december 2016 (12/08-16)

Af thc

Vigtigt for alle brugere af DSA-Løn og DSA-Elev.

Vi afholder i november og december en række spændende kurser, der er relevante for alle brugere af vore administrative programmer. Grundet bl.a. love, cirkulærer og overenskomster ændrer programmerne sig hele tiden. Der er derfor behov for at alle, der anvender vore administrative programmer, holder sig ajour med programmernes funktioner og muligheder. Kurserne giver brugerne denne mulighed. Du kan læse mere om kurserne på følgende links:

Kursusbeskrivelse – DSA-Elevsystemet

Kursusbeskrivelse – DSA-Lønsystemet

Tilmelding til kurserne foretages ved at udfylde tilmeldingsblanketten, der kan hentes på følgende link:

Tilmeldingsblanket.

Tilmelding sendes til db@uvdata.dk

Data til UNI-Login (12/08-16)

Af kp

Det er ikke muligt at sende data til UNI-Login. Det skyldes at UNI-C er i gang med omfattende systemarbejde på deres servere. Fra den 12-08-2016 kl. 19 skulle det igen være muligt. Nedenstående link er UNI-C´s information herom.

Vis artikel...

Efterskoler: Indberetning af elevstøtte (27/06-16)

Af kp

Vi vil hermed gøre efterskolerne opmærksomme på, at indberetning af elevstøtte til Undervisningsministeriet for 2. kvartal 2016 skal sendes senest fredag den 15. juli 2016.

Selve dannelsen af indberetningen kan som bekendt udføres i DSA-Elev. Via programmet får man dannet en fil, der efterfølgende kan sendes via Undervisningsministeriets indberetningsportal. Filen, der skal indsendes, dannes under Elevkartoteket -> Udskrifter -> Efterskoler -> Indberetning af elevstøtte. Vi vil anbefale, at man under dannelsen skriver filens navn og placering ned. Disse oplysninger skal bruges under Undervisningsministeriets indberetningsportal. Vi vil også anbefale, at man udskriver kontrollisten fra DSA-Elev-programmet. Denne kan være nyttig i forhold til bl.a. egen kontrol og revisionen. 

M.h.t. betjening af Undervisningsministeriets indberetningsportal henvises til deres vejledning

Vejledning til DSA-Løn om merarbejde (24/06-16)

Af kp

Vi har lavet en vejledning, der grundigt beskriver, hvordan programmet skal betjenes i forhold til ansatte og evt. merarbejde. 

Vejledningen kan hentes til skrivebordet ved at klikke på efterfølgende ord: Merarbejde 

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Dobbeltklik nu på vejledningen og du er klar til at følge vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk). 

NB. ZIP-filen man fik gemt skrivebordet, kan nu slettes.