Ny version af DSA-Løn "Ændring til eIndkomst-filen" (20/12-16)

Af kp

VIGTIG: LUK FØRST LØNSYSTEMET OG OPDATER TIL NY VERSION. 

Vi har i dag frigivet en ny version af DSA-Løn, som indeholder ændring til eIndkomst-filen. 

Pr. 1. januar 2017 skal nedenstående felter indsendes med eIndkomst-filen:

Vi har lavet ændringer til de berørte løndele. 

Pr. 1. januar 2017 er der ændring vedr. indberetning af 0-løntimer. Dette fremkommer, når der laves en korrektion vedr. tidligere måned(er), hvor dette ikke ændrer på løntimer (eks. er der udbetalt et tillæg med tilbagevirkende kraft). Her skal vi sikre at der indberettes 0-løntimer. Ellers vil eIndkomst-filen kun blive delvist leveret (Markeret med ”D”) og nedenstående fejlmeddelelse vil fremkomme:

Vi anbefaler at I tilbagefører den e-Indkomstfil I har uploaded for forudlønnede for januar 2017. Vælg menupunktet ”Forespørg/Kopier/Tilbagefør indberetninger”:

Når I har tilbageført de linier der fremkommer, som vedrører ”Forudløn januar 2017” kan I vælge menupunktet ”Betalinger vedr. eIndkomst” og søge på periode 01.2017 – her kan I tjekke at der nu ikke er beløb oplyst (dette på grund af tilbageførsel).

Herefter danner I en ny fil i DSA-Løn (som er dannet på baggrund af den nye version vi har frigivet). Når denne uploades er filen for ”Forudløn januar 2017” afleveret med de korrekte felter og indberetninger. I kan tjekke at beløbet under menupunktet ”Betaling vedr. eIndkomst” stemmer overens med det beløb I betaler via Nets og samtidig kan I også tjekke at status er ”M” (for modtaget” når I søger via menupunktet ”Forespørg på indberetningsstatus”.

Har I brug for hjælp er I selvfølgelig velkommen til at kontakte os via support@uvdata.dk.

Ny version af DSA-Løn "Ændring til eIndkomst-filen" (15/12-16)

Af thc

Vi har i dag frigivet en ny version af DSA-Løn som indeholder ændring til eIndkomst-filen.

Felt 200 skal ikke indberettes fra og med 2017. Vi har nu lavet en rettelse til eIndkomstfilen, så felt 200 ikke indberettes. 

Hvis I allerede har sendt eIndkomst-fil for forudlønnede for januar 2017, vil I få meddelelse fra Skat med nedenstående tekst:

     Felt 200 Bruttoindkomst vil blive afvist fra 1.7.2017 for perioder efter 2016(KR-0200-02-02).

     Undlad at indberette felt 200 - Bruttoindkomst for perioder i 2017.

BEMÆRK: Filen er ikke afvist. Hvis I går ind og tjekker betalinger vedr. eIndkomst via menupunktet ”Betaling vedr. eIndkomst” og søger på periode ”01.2017” vil I kunne se oplysning om det beløb, som Skat forventer at modtage. I kan nu tjekke om det er samme beløb, som I betaler via Nets-filen. På denne måde sikrer I, at indberetningerne i eIndkomst-filen er modtaget.

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (14/12-16)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

 1. .Feriepenge (ansatte med løbende afregning)
 2. .ATP bidrag
 3.  og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Ny version af DSA-Løn "Satsændringer mm." (09/12-16)

Af thc

Vi har i dag frigivet en ny version af DSA-Løn som indeholder følgende ændringer (automatisk opdateret i DSA-Løn):

 • Fra 01.01.2017 er der nye (igen lavere) takster for kørselsgodtgørelse - link https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2064181.
 • Vi har oprettet en ny løndel, som vi har navngivet ”Udbetaling af 1., 2. & 3. ledighedsdag”. Løndelen findes under fanen ”Løndele”, herefter vælges fanen ”Timeløn mv” – placeret under overskriften ”Timesatser og andre løndele”. Denne løndel vil vi fremover vedligeholde med gældende sats for ledighedsdage (også kaldet G-dage). BEMÆRK: satsen for 2017 er endnu ikke offentliggjort – men vi udsender en ny version så snart vi har oplysning om den nye sats.
 • Vi opfordrer til, at I sætter jeres egen/egne løndele for ledighedsdage/G-dage som udgået og anvender den nye løndel fremadrettet. Marker løndel det drejer sig om – vælg ”Ret” i øverste højre hjørne – klik i feltet ”Udgået” – klik ”OK”.
 •  

Der er i 2017 INGEN ændringer til:

 • Værdi af fri telefon. Forbliver stadig kr. 2.700 pr. år som svarer til kr. 225 pr. måned.
 • ATP-satser.
 • Gruppeliv ”Forenede Gruppeliv”. Forbliver kr. 108,35 pr. måned.
 • Gruppeliv ”Forenede Gruppeliv SEB”. Forbliver kr. 160 pr. måned.
 • Gruppeliv ”TopDanmark”. Det fremgår ikke af hjemmesiden at der er ændringer. Nogle kunder, der anvender denne gruppeliv, har oplyst, at de ikke har modtaget skrivelse fra TopDanmark. 

BEMÆRK: I skal selv foretage ændringer til FSL-kontingenter. Vi forventer, at de berørte kunder har modtaget et brev fra FSL. Vi kan ikke lave disse ændringer automatisk, da I har meget forskellige løndele.

Skrivelser fra Forenede Gruppeliv (02/12-16)

Af kp

Der er nogle kunder, der har kontaktet os på baggrund af skrivelser og indbetalingskort, de har modtaget fra Forenede Gruppeliv.

 

Af skrivelserne fremgår det, at der ikke er ændringer til satserne i 2017 for:

·         Forenede Gruppeliv (stadig kr. 108,35).

·         Forenede Gruppeliv - SEB (stadig kr. 160).

 

I skal se bort fra de indbetalingskort I har modtaget, da betalinger foretages via Nets. I kan tjekke om DSA-Løn har nedenstående opsætning under betalingsmodtager.

 

Forenede Gruppeliv:

I brevet står der fremgår nedenstående oplysninger.

Såfremt I har nedenstående oplysninger under fanen ”Opsætning” – herunder fanen ”Betalingsmodtagere” bliver overførsel foretaget via Nets. Her fremgår også de samme oplysninger om PBS-nummer og kundenummer, som i skrivelsen fra Forenede Gruppeliv.

Forenede Gruppeliv - SEB:

I brevet står der fremgår nedenstående oplysninger.

Såfremt I har nedenstående oplysninger under fanen ”Opsætning” – herunder fanen ”Betalingsmodtagere” bliver overførsel foretaget via Nets. Her fremgår også de samme oplysninger om PBS-nummer og kundenummer, som I skrivelsen fra Forenede Gruppeliv.

Orientering vedr. juleferien 2016 (02/12-16)

Af kp

Vi holder juleferie fra og med torsdag den 22. december 2016 til og med fredag den 30. december 2016 (onsdag den 21. december kan vi træffes pr. mail indtil kl. 16).

 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

 

Der vil i perioden være mulighed for at sende mail til os på support@uvdata.dk. Indkomne mails vil tidligst blive besvaret mandag den 2. januar 2017.

 

Vi opfordrer til, at I sørger for at afslutte lønnen for december måned (bagud lønnede) hhv. januar måned (forud lønnede) inden den 21. december 2016.

 

Vi træffes igen mandag den 2. januar 2017. 

 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

SKAT - Periodeadvis (se bort fra periodeadvis - dannet ved en fejl hos Skat) (23/11-16)

Af kp

Hvis I har modtaget et periodeadvis fra Skat med nedenstående indhold, skal I blot se bort fra denne. Nedenfor finder I link til driftslog, hvoraf det fremgår, at I skal se bort fra dette advis. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9710 

Support i DSA-Elev og DSA-Finans (16/11-16)

Af kp

Vi skal hermed oplyse, at der fredag den 18/11 og mandag den 21/11 2016 er lukket for telefon- og mailsupport i DSA-Elev og DSA-Finans. 

Der vil begge dage være mulighed for at sende mail til os på support@uvdata.dk. Indkomne mails vil tidligst blive besvaret den 22/11 2016.

Orientering vedr. efterårsferien 2016 (04/10-16)

Af kp

Vi skal hermed oplyse, at vi holder efterårsferie fra og med mandag den 17. oktober til og med fredag den 21. oktober 2016.

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

Der vil i perioden være mulighed for at sende mail til os på support@uvdata.dk. Indkomne mails vil tidligst blive besvaret den 24. oktober 2016.

Vi ønsker alle kunder en god efterårsferie.

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (22/09-16)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

 1. .Feriepenge (ansatte med løbende afregning)
 2. .ATP bidrag
 3.  og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).