Vigtigt for alle brugere af DSA-Elev (16/03-17)

Af kp

Vi var desværre nødsaget til at aflyse vores kursus i DSA-Elev i november/december, men er nu klar til at afholde nye kurser i april i DSA-Elev. Der er her i foråret kun valgt et kursussted (Hornstrup Kursuscenter Vejle) Det er derfor vigtigt at oplyse, at først til mølle-princippet er gældende da deltagerantallet er begrænset.
Kurserne er relevante for alle brugere af vore administrative programmer. Grundet bl.a. love og cirkulærer ændrer programmerne sig hele tiden. Der er derfor behov for at alle, der anvender vore administrative programmer, holder sig ajour med programmernes funktioner og muligheder. Kurserne giver brugerne denne mulighed. Du kan læse mere om kurserne på følgende links:

Kursusbeskrivelse DSA-Elevsystem I+II 2017.pdf 

Kursustilmelding 2017.pdf 

Kursustilmelding 2017.doc 

Kontrol af feriepenge, ATP mv. i DSA-Løn (08/03-17)

Af kp

Vi skal hermed gøre brugere af DSA-Løn opmærksomme på mulighederne for at danne udskrifter i forbindelse med kontrol af 

  1. .Feriepenge (ansatte med løbende afregning)
  2. .ATP bidrag
  3.  og evt. barselsbidrag (barsel.dk)

Udskrifterne dannes under:

Feriepenge:

Fra 2012 indberettes alle former for feriepenge automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst (). Fra 2012 sker betaling til Feriekonto ved, at Feriekonto opkræver arbejdsgiverne pba. af de indberettede oplysninger via løndata til eIndkomst. Dette gælder også feriepenge for ikke timelønnede, der er fratrådt. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister - Feriekonto. 

ATP-bidrag:

ATP-bidrag indberettes også automatisk via den månedlige indberetning til eIndkomst ().Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – ATP-bidrag. (Fanen Vejledning -> menupunktet Betaling til ATP Livslang Pension). 

Barselsbidrag (delvist omfattet): 

I forbindelse med indberetning til barsel.dk kan programmet danne en fil, der efterfølgende kan overføres til Virk.dk (Barsel.dk). Bemærk kun skoler med daginstitution under skolens CVR.NR skal indberette og betale til barsel.dk for disse ansatte. Selvstændige børnehaver opkræves automatisk af Barsel.dk. Betalingsfristerne findes under linket: Betalingsfrister – Barsel.dk. (Fanen Vejledning -> menupunktet Frister for indberetning for delvist omfattede).

Ny lønreguleringsfaktor pr. 01.04.2017 samt ny funktion i DSA-Løn "Tjek for konsistens med ferieløndele" (03/03-17)

Af kp

På mandag (06.03.2017) frigiver vi en ny version af DSA-Løn (1.1.41), som indeholder:

·         ny lønreguleringsfaktor pr. 01.04.2017.

·         ny funktion i DSA-Løn "Tjek for konsistens med ferieløndele".

Ny lønreguleringsfaktor pr. 01.04.2017

Pr. 01.04.2017 kommer der en ny lønreguleringsfaktor. Vi har fra Moderniseringsstyrelsen fået bekræftet, at den nye lønreguleringsfaktor bliver 1,042446.

Med denne version af DSA-Løn er den nye lønreguleringsfaktor automatisk klar til brug fra 01.04.2017. Det betyder, at samtlige løn- og pensionsdele, der er afhængige af lønreguleringsfaktoren, automatisk bliver reguleret fra den 1. april 2017.

I kan finde lønreguleringsfaktor under:

Ny funktion i DSA-Løn "Tjek for konsistens med ferieløndele"

Mange kunder har efterspurgt et tjek/kontrol ved oprettelse af løndele, som også har/skal have en ferieløndel, da man nemt kan glemme noget i denne forbindelse. Nedenfor få eksempler:

·         glemt at få oprettet en ferieløndel. Herved får medarbejder ikke ferieløn af denne løndel, når der holdes ferie med løn.

·         glemt at rette beløb på ferieløn da evt. intervalløn, personligt tillæg eller andre fik en ny værdi. Herved får medarbejder kun ferieløn svarende til den gamle værdi.

·         glemt at sætte ferieløndel inaktiv, da tillæg stoppede. Herved får medarbejderen stadig ferieløn af dette tillæg, hvilket medarbejderen ikke er berettiget til.

·         ………………..

Der foretages nu valideringer på konsistens med ferieløndele. Vedhæftede vejledning beskriver denne funktion (Tjek for konsistens med ferieløndele.pdf). Der foretages både valideringer på eksisterende fejl, men ikke mindst også valideringer fremadrettet ved nye tillæg mv. 

Så den nye version vil være en stor hjælp for jer.

Det er ikke alle skoler der overgår til denne nye funktion på en gang. Nedenfor kan I se oplysning om, hvornår jeres skole overgår:

Mats måned 2017: skolekoder indenfor intervallet 100000 - 199999.

April måned 2017: skolekoder indenfor intervallet 200000 - 399999.

Maj måned 2017: skolekoder indenfor intervallet 400000 -  999999.

BEMÆRK: ønsker I at overgå til denne funktion før det er planlagt for jeres skole, kan I sende en mail til support@uvdata.dk. Så kan vi aktivere den nye version på ganske få minutter.

HUSK: læs hele vejledningen igennem inden I begynder at foretage kontrol.

BEMÆRK: længerevarende support (support udover 15 minutter) i forbindelse med ovenstående vil være konsulentbistand (faktura).

Indberetninger til Danmarks Statistik (kvartalsstatistik "konjunkturstatistik") (15/02-17)

Af kp

BEMÆRK: den nye vejledning er i første omgang kun til kunder, der er udvalgt til at aflevere kvartalsstatistik ”konjunkturstatistik”.

Der er i dag frigivet en ny version af DSA-Løn (1.1.35), som indeholder ændringer til Danmarks Statistik 2017.

Dannelse af Lønstatistik – kvartalsstatistik (Konjunkturstatistik) til Danmarks Statistik kan for 2017 dannes på samme måde som tidligere år. Dvs. brugere, der har DSA-Løn/stat-modulet, ganske enkelt skal følge vores vejledning – PDF-fil (Danmarks Statistik 2017 Strukturstatistik.pdf ). Koden til vejledningen er sendt pr. mail.

Følg vejledningen for de kontroller I skal foretage inden I danner filen. Fra år 2017 ønsker Danmarks Statistik oplysning om medarbejdere i fleksjob. I den opdaterede vejledning er der nu et afsnit (side 5-6) vedr. ”Medarbejdere i fleksjob”, som beskriver, hvordan I foretager denne registrering.

BEMÆRK: Er det første gang skolen indberetter statistik via DSA-Løn skal I indberette/oprette medievalg. Dette kan foretages via nedenstående link Indberet medievalg

·         som medie skal her vælges: Indkøbt lønsystem.

·         som Leverandør/system oplyses ”UVdata - Dansk Skoledata”.

 

Bemærk sidste frist for indsendelse af KVARTALSSTATISTIKKEN (LØN) er fredag den 3. marts 2017. Nedenfor ses de frister i 2017 – link http://www.dst.dk/da/Indberet/oplysningssider/loenstatistik 

Feb. 2017 (uge 7)

3. mar. 2017

Maj 2017 (uge 20)

6. juni 2017

Aug. 2017 (uge 33)

5. sept. 2017

Nov. 2017 (uge 46)

5. dec. 2017

VIGTIG - foretag kontrol af merarbejde inden lønkørsel for april måned (15/02-17)

Af kp

Den 24. juni 2016 udsendte vi en vejledning til merarbejde (mail vedhæftet). Vejledning blev i juni måned udsendt, som en vejledning der skal gemmes på skrivebordet. Vi har nu udarbejdet en vejledning i PDF-format med nøjagtig samme indhold, som den vejledning I modtog i juni-måned (Merarbejde.pdf ).

BEMÆRK: Skoler, der ikke indberetter løndele til Fordelingssekretariatet (Eunomia) og ikke ser noget behov for begrebet merarbejde, kan vælge ikke at bruge løndelen merarbejde.

I vejledningen står der: Som minimum vil vi anbefale, at man inden en april løn afsluttes (husk for forudlønnede er det den løn der afsluttes sidst i marts måned) tjekker op på ansatte med merarbejde og får godtgjort, at beløbene er korrekte / sandsynlige. Inden april lønnen afsluttes, har man via løndelen "merarbejde -> planlagt beskæftigelsesgrad" og de tidsstyrede værdier mulighed for at rette op på evt. fejl vedrørende merarbejde.

Læs hele vejledningen igennem inden I begynder at foretage kontrol.

I vejledningen er der beskrevet, hvordan man tjekker om der er værdi af merarbejde (se afsnit ”Værdien af merarbejde”).

Vises der beløb i feltet ”Akkumuleret indev. År” vil der blive afleveret værdi af merarbejde til Eunomia. Hvis det ikke skal betragtes som merarbejde er der i afsnittet ”Merarbejde i forhold til Eunomia” beskrevet, hvordan man foretager ændringer.

Hvis værdien er 0 (jf. nedenstående) bliver der ikke afleveret værdi i merarbejde til Eunomia:

Tjek alle medarbejdere, hvor der skal foretages indberetninger til Eunomia.

BEMÆRK: længerevarende support (support udover 15 minutter) i forbindelse med ovenstående vil være konsulentbistand (faktura).

Skema 10. klasse pr. 5. februar (02/02-17)

Af kp

Skoler med 10. klasser skal forventelig som tidligere år i efteråret 2017 indsende skema til Undervisningsministeriet med oplysninger om elever i 10. klasse pr. 5. februar 2017. Det kan anbefales, at man danner denne liste nu her pr. 5. februar 2017 og lægger den til side til efteråret. Ved at danne udskriften nu, vil man nemmere kunne have et overblik over udskriftens rigtighed.

Det skal bemærkes, at DSA-Elev kan danne en korrekt udskrift i efteråret under forudsætning af, at elevernes historik, udmeldelsesdato mv. er korrekte.

Udskriften dannes under:

Elever -> Udskrifter -> Indberetninger -> Skema 10. klasse.

Afsteming af eIndkomst for 2016 (23/01-17)

Af thc

Månedligt indberettes løndata til eIndkomst. Via DSA-Løn kan man nemt danne filer med disse løndata. 

For at undgå divergenser mellem indberettede oplysninger til eIndkomstsystemet vedr. skat og am-bidrag mv. og de tilbageholdte beløb via DSA-Løn anbefaler vi, at man månedligt afstemmer til eIndkomstsystemet. Dette vil lette den årlige afstemning betydeligt.

SKAT har udgivet en vejledning, der beskriver, hvorledes man kan afstemme i eIndkomstsystemet for bl.a. en lønkørsel eller et helt kalenderår. Denne vejledning kan hentes via linket nedenfor:

Afstemning i eIndkomst

Via DSA-Løn kan man danne en udskrift () over de indberettede oplysninger til eIndkomst. Med denne udskrift og afstemningsmuligheden under eIndkomst har man mulighed at lave en afstemning månedsvis eller for et helt kalenderår. 

Udskriften under DSA-Løn dannes under  ved at vælge menuen  og herunder . Herfra kan vælges udskrift for alle ansatte, eller for en medarbejdergruppe, ansættelsesgruppe eller for en aktuelt ansat. Ønskes udskriften dannet for et helt kalenderår skal lønkørslerne for kalenderåret markeres inden udskriften vælges.

Vi håber, at ovenstående informationer kan hjælpe med den endelige lønafstemning i forhold til eIndkomst.

Ny version af DSA-Løn (version 1.1.25) (16/01-17)

Af kp

Der er i dag frigivet en ny version til DSA-Løn.

Den 09.12.16 udsendte vi en ny version med satsændringer, hvori vi også beskrev en ny løndel til ledighedsdage.

Vi frigav fredag eftermiddag en ny version af DSA-Løn (version 1.1.25). Her har vi nu oprettet en ekstra løndel til ledighedsdage, så der er en løndel I skal anvende til hele dage, og en anden løndel I skal anvende til halve dage. Grunden til dette er, at satsen for halve dage i 2017 ikke svarer til den halve værdi af en hel dag.

Hvis I skal udbetale 1,5 ledighedsdage skal begge løndele oprettes og der indtastes:

·         1 dag på løndel ”Udbetaling af hele ledighedsdage”.

·         ½ dag på løndel ” Udbetaling af halve ledighedsdage”.

Løndelene findes under:

Vi har sat den udgået løndel vedr. ledighedsdage til udgået (se felt i skærmprint overfor (øverste højre hjørne)). Men I kan have nogle medarbejdere, hvor en udgået løndel for ledighedsdage er aktiv.

Når I forsøger at anvende en udgået løndel for ledighedsdage på en medarbejders lønplan får I nedenstående advarsel.

Sæt den gamle løndel til inaktiv og brug de nye løndele for ledighedsdage. Såfremt den gamle løndel ikke er låst skal den slettes ved at klikke på .

BEMÆRK: hvis I alligevel vælger at benytte en udgået løndel for ledighedsdage skal I være opmærksom på, at der er ændringer til skattefelter pr. 01.01.2017 jf. nedenstående. Her er det jeres eget ansvar at få dette opdateret på den udgået løndel.

Vi anbefaler, at I fremadrettet anvender de to nye løndele, som vi også sørger for at opdatere med nye satser.

Indberetninger til Danmarks Statistik (03/01-17)

Af kp

Dannelse af Lønstatistik (Strukturstatistik) til Danmarks Statistik skal for 2016 foretages på helt samme måde som tidligere år. Dvs. brugere, der har DSA-Løn/stat-modulet, ganske enkelt skal følge vores vejledning – PDF-fil (vedhæftet).  Koden til vejledningen er sendt pr. mail.

Følg vejledningen for de kontroller I skal foretage inden I danner filen.

Indsendelse af indberetningen kan foretages som beskrevet i afsnittet "Indsendelse af fil til DST" (side 8). BEMÆRK indberetninger til Lønstatistik uploades via online-løsningen IDEP.web - www.dst.dk/loenidep. Danmarks Statistik har udsendt info om online-løsningen i december måned til alle, der skal indberette (her alle DSA-løn kunder). Vi har vedhæftet en kopi af denne info (som vi har modtaget fra en af vores kunder).

Vi har vedhæftet guide, som beskriver, hvordan skolen importerer en fil fra lønsystemet eller regnearksløsning til IDEP.web. Følg denne guide når I importerer filen.

BEMÆRK: Er det første gang skolen indberetter statistik via DSA-Løn skal I indberette/oprette medievalg. Dette kan foretages via nedenstående link Indberet medievalg

·         som medie skal her vælges: Indkøbt lønsystem.

·         som Leverandør/system oplyses ”UVdata - Dansk Skoledata”.

 

Bemærk sidste frist for indsendelse af LØNSTATISTIKKEN er fredag den 20. januar 2016.

Skoler, der også skal indberette fraværsstatistik, skal ligeledes indberettes dette via IDEP.WEB. Bemærk sidste frist for indsendelse af FRAVÆRSSTATISTIKKEN er fredag den 22. februar 2016.

I DSA-Løn under  findes links til Danmarks Statistik vedrørende både Løn- og fraværsstatistik:

Danmarks Statistik Strukturstatistik.pdf 

Danmarks Statistik Fraværsstatistik.pdf 

Danmarks Statistik vejl esi format.pdf 

Lukket for support den 5. og 6. januar 2017 (21/12-16)

Af thc

Vi har lukket for support den 5. og 6. januar 2017 pga. internt seminar (Kick off arrangement med vores nye kolleger fra KMD).

 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

 

Der vil i perioden være mulighed for at sende mails til os på support@uvdata.dk. Vi holder løbende øje med de mails, vi modtager. Vi kontakter jer, hvis vi vurderer supportsagen som kritisk. Ellers vil indkomne supportmails tidligst blive besvaret mandag den 9. januar 2017.

 

Vi træffes igen mandag den 9. januar 2017. 

 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.