Betalingsservice (31/05-17)

Af cj i DSA-Elev

 Til DSA-Elev

Med henvisning til vedhæftede om varsling om ændringer i Betalingsservice læser vi, at debitorers til- og afmelding til Betalingsservice registreres dagligt.

Vi forventer derfor, at skolerne på baggrund heraf fra 1. september dagligt kan hente og indlæse filer og dermed oftere og hurtigere kan ajourføre BS-aftaler på skolens debitorer.

På skolernes vegne kan vi kun hilse denne forbedring velkommen.

 

Nyt fra Betalingsservice.pdf (107,66 kb)

Vedr. Kr. Himmelfartsferien og Sommerferien 2017 (09/05-17)

Af kp

Fredag den 26. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) holder kontoret lukket.

Der vil ikke være mulighed for at få support denne dag.

 

Vi holder sommerferie fra og med mandag den 10. juli 2016 til og med fredag den 28. juli 2017 (uge 28, 29 og 30).

 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

Der vil i perioden være mulighed for at sende mail til os på support@uvdata.dk. Indkomne mails vil tidligst blive besvaret mandag den 31. juli 2017 (mandag i uge 31).

 

Vi opfordrer til, at I sørger for at afslutte lønnen for juli måned (bagud lønnede) hhv. august måned (forud lønnede) INDEN den 7. juli 2017.

Ligeledes opfordrer vi til, at opkrævninger af skolepenge, SFO mv. for august bliver sendt til NETS INDEN den 7. juli 2017.

 

Vi træffes igen mandag den 31. juli 2017.

Fordelingssekretariatet (Eunomia) - vejledning "Ajourføring af Ansættelsesregisterets løndele 2017" (02/05-17)

Af kp

Nu er det igen tid til at ajourføre Ansættelsesregistrets løndele. Der er ingen ændringer i proceduren forhold til sidste år.

Vedhæftede vejledning beskriver grundigt, hvordan programmet skal betjenes i forhold dannelse af filen med ansattes løndele til brug i Ansættelsesregisteret. Vi har samtidig vedhæftet Fordelingssekretariatets vejledning.

Ansættelsesregistrets_2017.pdf 

Vejledning om ajourføring af Ansættelsesregistret 30-04-17.pdf 

BEMÆRK: Funktionen har udelukkende relevans for skoler, der indrapporterer til Fordelingssekretariatet (Frie grundskoler, gymnasieskoler med grundskoleafdeling o. lign.). Funktionen har således IKKE relevans for efterskoler o.lign.

Bemærk: Inden filen indlæses i Ansættelsesregisteret, skal man forinden have ajourført de ansattes basisoplysninger i Ansættelsesregisteret. Er der blot den mindste mangel m.h.t. basisoplysninger på de ansatte, vil filen blive afvist!

Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt – følg den punkt for punkt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. e-mail (support@uvdata.dk). 

Frist for indberetning er 15. maj 2017.

Udskrifter - oversigt. (02/05-17)

Af cj i DSA-Elev

Hermed oversigt over udskrifter i DSA-Elev. Udskrifter.pdf (1,02 mb)

Beviser 2017 (01/05-17)

Af cj i DSA-Elev

 

Vejledning til bevis 2017.

 

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af beviser, indberetning af karakterdata til Styrelsen for It og Læring (STIL) mv.

 

Vejledning kan hentes her: Bevis 2017 med kode.pdf (964,15 kb)

Prøvekarakterer 2017 (01/05-17)

Af cj i DSA-Elev

 

Vejledning til prøvekarakterer 2017.

 

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med prøvekarakterer, projektopgaver mv. 

 

Vejledning kan hentes her: Prøvekarakterer 2017 med kode.pdf (622,08 kb)

Standpunktskarakterer 2017 (01/05-17)

Af cj i DSA-Elev

 

Vejledning til standpunktskarakterer for 2017.

Til brugere af DSA-Karakter ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med oprettelse af standpunktskarakterer. 

 

Vejledning kan hentes her:  Standpunkt 2017 med kode.pdf (449,31 kb)

Forhandlingsstatistikken: Vejledning til DSA-Løn - EFTERSKOLER (28/04-17)

Af thc

Det er nu tid til at indberette forhandlingsstatistikken. I maj måned sidste år lavede vi en løsning, så I kan danne en fil til forhandlingsstatistikken.

Denne funktion har udelukkende relevans for efterskoler, der indrapporterer til Moderniseringsstyrelsens forhandlingsdatabase. Funktionen har således ikke relevans for Frie Grundskoler o.lign (BEMÆRK: vi udsender vejledning vedr. Eunomia (Frie Grundskoler) primo uge 18).

Vedhæftede vejledning beskriver, hvordan programmet skal betjenes i forhold dannelse af filen til forhandlingsstatistikken.

BEMÆRK: der er udsendt mail fra Moderniseringsstyrelsen medio marts måned med information om årets indberetning – denne indeholder også brugernavn og password for at logge på den digitale løsning.

Frist for indberetning er 4. maj 2017.

Forhandlingsstatistikken_2017.pdf (1,15 mb)

Lukket for support til DSA-Elev og DSA-Finans den 31. marts samt den 5. og 6. april 2017. (29/03-17)

Af cj

Vi har lukket for support til DSA-Elev og DSA-Finans fredag den 31. marts på grund af visionsdag samt den 5. og 6. april 2017 på grund af kursusafholdelse. 

I denne periode er der lukket for telefon- og mailsupport.

Der vil i perioden være mulighed for at sende mails til os på support@uvdata.dk. Vi holder løbende øje med de mails, vi modtager. Vi kontakter jer, hvis vi vurderer supportsagen som kritisk. Ellers vil indkomne supportmails tidligst blive besvaret henholdsvis mandag den 3. april og fredag den 7. april 2017.

Vi træffes igen mandag den 3. april 2017.  

Åbningstider omkring påsken 2017 (23/03-17)

Af kp

Hverdagene (mandag den 10. april, tirsdag den 11. april og onsdag den 12. april) før Skærtorsdag holder kontoret lukket. Vi ønsker alle en god påske.

Mails vedr. support sendes til support@uvdata.dk. Mails vedr. support indsendt i hverdagene 10. til 12. april kan først forventes besvaret efter påske.