Vejledning til efterskoler (DSA-Elev) (08/09-15)

Af kp

Til efterskole-brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med dannelse af fil til Undervisningsministeriets elevbase. 

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Indberetn. efterskoler 2015

Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk). 

NB. ZIP-filen man fik gemt først kan nu slettes.

Kurser i DSA (07/09-15)

Af kp

Kære skole

Efter sommerferien udsendte vi information om at vi afholder kurser. Der er stadig få ledige pladser, både i Hornstup og i Ballerup. Hvis du vil have en af de ledige pladser skal du tilmelde dig senest den 18. september.

Pris pr. kursusdag incl. forplejning: Kr. 1.960 excl. moms.

KURSUSTILMELDING:

Skole                              :  

Telefonnummer              :

Deltager                         :

Mailadresse                    : 

Kursus

dato

sted

afkryds for ønsket kursus

DSA-Elev I

05-10-2015

Hornstrup Kursuscenter

 

DSA-Elev II

06-10-2015

Hornstrup Kursuscenter

 

DSA-Løn I

02-11-2015

Hornstrup Kursuscenter

 

DSA-Løn II

03-11-2015

Hornstrup Kursuscenter

 

DSA-Løn I

10-11-2015

KMD Syd

 

DSA-Løn II

11-11-2015

KMD Syd

 

DSA-Elev I

30-11-2015

KMD Syd

 

DSA-Elev II

01-12-2015

KMD Syd

 

 

Adresser:                                                                                             

Hornstup Kursuscenter                                                           KMD Syd

Kirkebyvej 33                                                                       Lautrupparken 40
7100 Vejle                                                                           2750  Ballerup 

Send tilmeldingen til: db@uvdata.dk

Elevindberetning til Danmarks Statistik (04/09-15)

Af kp

Med DSA-Elevprogrammet kan man sende elevindberetningen direkte til Danmarks Statistik med alle de nødvendige oplysninger. 

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med elevindberetningen til Danmarks Statistik. 

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Elevindberetning til Danmarks Statistik

 Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk). 

NB. ZIP-filen man fik gemt først kan nu slettes.

Vejledning til elektronisk indberetning 5. september (02/09-15)

Af kp

Til brugere af DSA-Elevsystemet ligger der her på vores hjemmeside en vejledning klar til brug i forbindelse med den elektroniske indberetning pr. 5. september for De Frie Grundskoler.

Vejledningen hentes ved at klikke på efterfølgende tekst: Indberetning 5. september 2015

 Nu vælges 

Nu udpeges hvor vejledningen skal gemmes. Den kan eksempelvis gemmes på skrivebordet:

 

Når skrivebordet er udpeget vælges .

På skrivebordet findes nu følgende zip-fil:

Dobbeltklik på zip-filen. Højreklik på filen  og vælg .

Placér nu musepilen på skrivebordet. Højreklik her og vælg .

Nu indtastes koden til vejledningen, der er sendt til skolerne i en mail.

Vejledningen er nu på dit skrivebord.

Ikonet for vejledningen ser ud som følger:

Højreklik på vejledningen og vælg . Nu vises egenskaberne for vejledningen. Hvis der her forneden er knappen  trykkes på den. Afslut med knappen . Findes knappen  ikke trykkes blot på .

Vejledningen kan nu åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet for vejledningen. Vi anbefaler, at vejledningen hentes og gennemlæses grundigt. Opstår der spørgsmål til vejledningen, er man naturligvis velkommen til at kontakte os pr. mail (support@uvdata.dk).

NB. ZIP-filen man fik gemt først kan nu slettes.

Indberetninger 5. september 2015 etc. (01/09-15)

Af kp

Undervisningsministeriet har udgivet en vejledning om indberetning af elever på De Frie Skoler pr. 5. september 2015 a.h.t. skolernes tilskud. Vejledningen samt information om tidsfrister mv. findes under følgende link:

http://uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Tilskud-til-frie-grundskoler 

I løbet af indeværende uge udsendes en ny version af DSA-Elev, der er tilpasset til indberetningen. Vejledning til brug i DSA-Elev i forbindelse med indberetningen vil ligeledes blive udsendt i løbet af ugen.

I løbet af september skal alle skoler foretage andre indberetninger. Bl.a. elevoplysninger til Danmarks Statistik og Styrelsen for IT og læring. Vi vil i løbet af september udsende vejledninger til brug i DSA-Elev i forbindelse med de forskellige indberetninger.

 

 

Ny version af DSA-Løn (06/08-15)

Af thc

Kl. 13.30 i dag er der frigivet en ny version af DSA-Løn.

Seneste version (1.00.64) af DSA-Løn indeholder ændringer vedr. BUPL-overenskomsten – link til notat Ændringer vedr. BUPL-overenskomsten.pdf (06/08-15).

 

BEMÆRK - nedenstående er også beskrevet i notatet (link ovenfor):

Ved opstart af DSA-Løn efter seneste version er opdateret kommer der et dokument/liste over hvilke lønplaner den nye løndel er påført:

Ved opstart af DSA-Løn efter seneste version er opdateret dannes et dokument/liste, som præciserer, hvilke ansatte der får påført de nye løndele. Dette dokument skal udskrives og/eller gemmes! Dokumentet kan ikke gendannes!

Det er skolens ansvar, at løndelene er påført korrekt, og vi opfordrer til, at man snarest kontrollerer hver enkelt ansat og skabelon med baggrund i dokumentet dannet ved opstart af DSA-Løn. 

Vigtigt for alle brugere af vore programmer: Kurser i efteråret (04/08-15)

Af kp

Vi afholder i efteråret en række spændende kurser, der er relevante for alle brugere af vore administrative programmer. Grundet bl.a. love, cirkulærer og overenskomster ændrer programmerne sig hele tiden. Der er derfor behov for at alle, der anvender vore administrative programmer, holder sig ajour med programmernes funktioner og muligheder. Kurserne giver brugerne denne mulighed. Du kan læse mere om kurserne på følgende links:

Kursusbeskrivelse – DSA-Elevsystemet

Kursusbeskrivelse – DSA-Lønsystemet

Tilmelding til kurserne foretages ved at udfylde tilmeldingsblanketten, der kan hentes på følgende link:

Tilmeldingsblanket.

Tilmelding sendes til db@uvdata.dk

Opskrivning af skoleår i DSA-Ventelisten (27/07-15)

Af kp

Vejledning til opskrivning af skoleår findes under nedenstående link:

http://update.skoledata.dk/web/Vejledninger/DSAVentelisten/DSA-Ventelisten%20Opskriv%20venteliste.pdf 

Vejledningen indeholder 3 punkter, der skal udføres i den beskrevne rækkefølge. Når man har rykket alle klasser op i DSA-Elev, kan man efterfølgende udføre punkt 1 i vejledningen.

Punkt 2 i vejledningen vil først være synlig og mulig at udføre fra den 1. juli. Dette er for at forhindre, at skolerne opskriver 2 gange, eller gør det midt i et skoleår. Når punkt 2 er udført, vil funktionen forsvinde indtil næste års 1. juli. Efter opskrivningen kan man udføre punkt 3 efter behov.

 

 

Ny version af DSA-Løn (07/07-15)

Af thc

Vi frigav en ny version af DSA-Løn tirsdag den 30. juni kl. 10.

Seneste version (1.00.63) af DSA-Løn indeholder bl.a. følgende nyheder:

  1. Ændringer vedr. 3F-overenskomsten Ændringer vedr. 3F-overenskomsten.pdf (07/07-15).
  2. Ændringer til timelønninger for lærervikarer mv. Ændringer til timelønninger for lærervikarer mv.pdf (07/07-15).
  3. Beregning af Natpenge Natpenge.pdf (07/07-15).
  4. Ulempegodtgørelse deaktiveres pr. 01.08.2015 (lærere og børnehaveklasseledere på de frie skoler – gælder ikke for efterskoler).
    Jf. den nye overenskomst skal ulempegodtgørelse deaktiveres pr. 01.08.15. Vi har deaktiveret løndelen på alle medarbejdere hvor løndelen er i kraft. Samtidig har vi også deaktiveret løndelen på alle skabeloner, hvor løndelen findes.
  5. Flueben ”Skjul udgåede” sættes i alle databaser.
    Under fanerne ”Løndele” og ”Opsætning” har vi opsat flueben i feltet ”Skjul udgåede” (findes i nederste venstre hjørne af skærmen). På denne måde sikres at I ikke kommer til at anvende løndele som vi har opsat til ”udgået” eller som I selv har opsat til ”udgået”.


I kan til enhver tid se de udgåede løndele ved blot at fjerne markeringen. HUSK blot at sætte markering igen efterfølgende.

Opskrivning af skoleår i DSA-Ventelisten (01/07-15)

Af kp

Vejledning til opskrivning af skoleår findes under nedenstående link:

http://update.skoledata.dk/web/Vejledninger/DSAVentelisten/DSA-Ventelisten%20Opskriv%20venteliste.pdf  

Vejledningen indeholder 3 punkter. Når man har rykket alle klasser op i DSA-Elev, kan man efterfølgende udføre punkt 1 i vejledningen. 

Punkt 2 i vejledningen skal man ikke selv udføre! Siden vejledningen er blevet lavet, er programmet blevet ændret, så opskrivning af ventelisten udføres automatisk af programmet den 1. juli. Dette er for at forhindre, at skolerne opskriver 2 gange, eller gør det midt i et skoleår. Så m.h.t. opskrivning, så skal du blot udføre punkt 1. Fra den 2. juli kan man udføre punkt 3 efter behov.